Основні події гральної сфери, що відбулися в перший тиждень січня 2023 року / Чому звинувачують Parimatch, Favbet та інший гральний бізнес — goalma.org

Основні Події Гральної Сфери, Що Відбулися В Перший Тиждень Січня 2023 Року

Основні події гральної сфери, що відбулися в перший тиждень січня 2023 року

РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ

Нормативно-правові акти:Листи:Судова практика:

У цій главі встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом статті цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

{Підпункт 1 пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законом № VIII від ; в редакції Законів № IX від , № IX від ; із змінами, внесеними згідно із Законом № IX від }

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

{Абзац третій підпункту 2 пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законом № VIII від ; в редакції Законів № IX від , № IX від ; із змінами, внесеними згідно із Законом № IX від }

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група КВЕД ДК ), послуги з надання доступу до мережі Інтернет, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законами № VI від , № VI від , № VIII від ; в редакції Закону № IX від }

3) третя група:

фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена, та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

електронні резиденти (е-резиденти), які зареєструвалися як фізичні особи - підприємці, здійснюють господарську діяльність з надання послуг, виробництва та/або продажу товарів виключно на користь нерезидентів України, за умови що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб - громадян або резидентів України;

не отримують доходи з джерелом походження з України, крім пасивних доходів;

обсяг доходу не перевищує розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

{Підпункт 3 пункту статті в редакції Закону № VIII від ; із змінами, внесеними згідно із Законом № VIII від ; в редакції Законів № IX від , № IX від ; із змінами, внесеними згідно із Законом № IX від ; в редакції Закону № IX від }

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники:

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", за умови виконання сукупності таких вимог:

здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

не використовують працю найманих осіб;

членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара, але не більше 20 гектарів сукупно.

{Абзац шостий підпункту "б" підпункту 4 пункту статті в редакції Закону № IX від }

{Підпункт 4 пункту статті в редакції Законів № VIII від ,№ VIII від }

{Підпункт 5 пункту статті виключено на підставі Закону № VIII від }

{Підпункт 6 пункту статті виключено на підставі Закону № VIII від }

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим Кодексом.

{Підпункт пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законом № VIII від }

У селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) з племінної справи у тваринництві до продукції власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника також належать племінні (генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів’я тварин.

{Пункт статті доповнено підпунктом згідно із Законом № VIII від }

Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на:

{Абзац перший підпункту пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законом № IX від }

усіх осіб окремо, які зливаються;

{Абзац другий підпункту пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законом № IX від }

кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;

особу, утворену шляхом перетворення.

Якщо сільськогосподарський товаровиробник реорганізується шляхом приєднання згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на усіх учасників такої реорганізації.

{Підпункт пункту статті доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № IX від }

{Пункт статті доповнено підпунктом згідно із Законом № VIII від }

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які брали участь у їх утворенні та були припинені в результаті злиття, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

{Пункт статті доповнено підпунктом згідно із Законом № VIII від ; в редакції Закону № IX від }

Сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи, утворені шляхом перетворення платника податку, можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

{Пункт статті доповнено підпунктом згідно із Законом № VIII від ; із змінами, внесеними згідно із Законом № VIII від }

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

{Пункт статті доповнено підпунктом згідно із Законом № VIII від }

Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків, а фізичні особи - підприємці - у рік державної реєстрації.

{Пункт статті доповнено підпунктом згідно із Законом № VIII від ; в редакції Закону № VIII від }

Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

{Абзац перший пункту статті в редакції Закону № VIII від }

суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, діяльність з випуску та проведення лотерей;

{Підпункт 1 підпункту пункту статті набирає чинності з дня набрання чинності законом, що регулює питання діяльності у сфері грального бізнесу - див. п.1 розділу II Закону № VI від }

{Абзац перший підпункту 1 підпункту пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законом № VIII від ; підпункт 1 підпункту пункту статті в редакції Закону № IX від }

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

{Підпункт 3 підпункту пункту статті в редакції Закону № VIII від }

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

{Підпункт 4 підпункту пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законом № VI від }

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

{Підпункт 5 підпункту пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законом № VI від }

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

{Підпункт 8 підпункту пункту статті в редакції Законів № VI від , № IX від }

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група КВЕД ДК ), діяльність у сфері аудиту;

фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує квадратних метрів;

{Підпункт пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законами № VI від , № IX від }

страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

{Підпункт пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законом № VIII від }

Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

суб’єкти господарювання, діяльність яких згідно з КВЕД відноситься до класів (розведення свійської птиці), (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів) та (виробництво м’яса свійської птиці);

{Підпункт пункту статті доповнено абзацом другим згідно із Законом № IX від }

суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 29 - 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства, які експортуються цими підприємствами, вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва та/або придбаних плодів, ягід, винограду, меду, за умови що такі придбані плоди, ягоди, виноград, мед мають виключно українське походження, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);

{Підпункт пункту статті із змінами, внесеними згідно із Законами № VIII від , № VIII від , № XI від , № IX від }

суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

{Статтю доповнено пунктом згідно із Законом № VIII від }

Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі - готівковій або безготівковій (у тому числі з використанням електронних грошей).

{Пункт статті із змінами, внесеними згідно із Законами № VIII від , № IX від }

Для цілей цієї глави під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

Вимоги пунктів цієї статті не поширюються на платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів).

{Статтю доповнено пунктом згідно із Законом № IX від }

Згорнути:

Правила мутної води. Гральний бізнес і банки звинувачують у схемі на мільярди гривень. У чому проблема українського гемблінгу

Чемпіонат світу з футболу, що відбувся в Катарі в листопаді–грудні року, проходив для українського грального бізнесу практично в екстремальних умовах.

На початку грудня, коли турнір тільки набирав обертів, в офісах низки букмекерів, гральних компаній та банків, що могли їх обслуговувати, відбулися обшуки СБУ та Бюро економічної безпеки. Незадовго до цього Нацбанк та міжнародні платіжні системи зробили більш жорсткими правила щодо платежів від гральної індустрії.

Розслідування БЕБ стосується ймовірного ухилення грального бізнесу від сплати податків за допомогою так званого міскодингу. Це схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів. Низка банків, у тому числі один із державних, фігурують у справі принаймні як посередники, які дивилися на це крізь пальці.

БЕБ оцінює можливі податкові втрати держави у близько 2 млрд грн на місяць. «Азартний бізнес показував обороти в 20–30 разів менші», – говорить очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев («Слуга народу»). Він не розкриває назви компаній, доки йде слідство. «Це більшість гравців, які оперують онлайн», – каже він.

Через ймовірні масштаби нардепи навіть винесли розслідування на розгляд Тимчасової слідчої комісії при фінансовому комітеті ВР. Хоча у справі поки що не висунуто підозр, але вона виникла не на пустому місці.

Міскодинг дійсно користувався популярністю серед гебмліногового бізнесу. Щомісяця через банківську систему проходило млрд грн подібних транзакцій, розповідають співрозмовники Forbes серед держпосадовців, знайомих із матеріалами розслідування, топменеджерів грального бізнесу та представників банків.

Як це працює, хто на цьому заробляв та яке є рішення проблеми?

Гральні мільярди подалі від держави

Гральна індустрія отримала легальний статус в Україні у році. Тоді ж була створена Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка видає ліцензії компаніям, що хочуть займатися гральним бізнесом. 

Щорічно вони мають сплачувати ліцензійні платежі. Наприклад, один рік ліцензії на інтернет-казино коштує 23,4 млн грн, на букмекерську діяльність в інтернеті – млн грн, онлайн-покер – 6 млн грн. Особливості є і в оподаткуванні: 18% на прибуток, 22% ЄСВ, від 10% до 18% податку на валовий ігровий дохід (GGR) і 19,5% податку на виграш гравця. Ці правила діють з року.

У му держбюджет отримав від ліцензійних платежів грального бізнесу 1,2 млрд грн, тоді як податку з доходу – лише 80 млн грн, а податку на прибуток – нуль, перелічує старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай із посиланням на відкриті дані Міністерства фінансів. Щоправда відкриті бюджетні дані Мінфіну по податках з доходів і прибутку відрізняються від того, що дає ДПС, додає він. «Можливо, частина надходжень потрапила в інші статті», — уточнює Гайдай. Гемблінгові компанії називають суттєво вищі цифри податків.

Тож, ймовірно, попри позаминулорічну легалізацію, держава досі не розуміє реальних оборотів грального бізнесу. Груднева оцінка від БЕБ можливих масштабів ухилення – 12 млрд грн прихованого обороту щомісяця. «Це 2 млрд грн несплачених податків», – ішлося в повідомленні Бюро. Гетманцев із податкового комітету Ради каже про 15 млрд грн обороту щомісяця починаючи з року. Його колега Ярослав Железняк («Голос») називає 10 млрд грн на місяць. «Щонайменше п’ята частина цієї суми повинна була бути в бюджеті», – вважає Гетманцев.

Ці припущення близькі до реальності, однак такі оцінки стосуються радше пікових періодів, як-от чемпіонат світу з футболу, під час якого й відбулися останні обшуки, зазначає на правах анонімності співрозмовник у топменеджменті одного з банків. Звичайний обсяг операцій азартного бізнесу, що проходить через банківську систему, – млрд грн в залежності від насиченості місяця спортивними подіями, оцінює він.

Що таке міскодинг

Чи дійсно гральна індустрія може приховувати реальні обороти? Так.

Міскодинг, на якому акцентують увагу депутати та правоохоронці, – один із ключових методів у цьому процесі. Йдеться про зміну коду призначення платежу. «Уявіть, що каса в супермаркеті торгує тютюновими виробами, але зареєстрована як та, що продає лише продукти», – пояснює директор Асоціації членів платіжних систем ЄМА Олександр Карпов.

У випадку з гемблінгом код індустрії найчастіше змінюється на , що відповідає компʼютерним іграм. Банк отримує платіж (депозит) від клієнта азартного бізнесу, але якщо гравець виграє, то установа відправляє йому виграш, маркуючи операцію кодом від іншої галузі, чи вказує, що це звичайний переказ із карти на карту, оплата рекламних послуг тощо.

Навіщо? «Це вже інші ставки податку, – пояснює дотичний до гральної індустрії юрист, який попросив не згадувати його імені в цій статті. – Можна дуже дешево заробляти гроші».

Також деякі гральні компанії створюють вебсайти-двійники. На них вони ведуть основний онлайн-бізнес, щоб не сплачувати необхідні податки, йшлося в грудневому релізі БЕБ після обшуків. Про притаманну гральній індустрії систему з двох сайтів (на доменах com, net або org та ua), розповідають незалежно один від одного топменеджер гембліногової компанії та високопосадовець у банківському секторі. Обидва погодились говорити на правах анонімності.

«Наприклад, є легальний сайт із доменом ua, він міститься в реєстрі КРАІЛ, код – «ігорка», все по-чесному, – каже співрозмовник серед банкірів. – Але якщо зайти на ресурс того ж букмекера з доменом net, який КРАІЛ вважає нелегалами, виявиться, що гравець платить через той самий банківський термінал».

Як працюють сайти-двійники букмекерів

Найбільша українська букмекерська компанія Parimatch має два сайти: goalma.org та goalma.org Вони мають ідентичний інтерфейс та дають можливість користуватися ними під одним акаунтом.

У таких випадках зазвичай різниця між обома ресурсами, у тому числі у платежах, не відчувається на рівні клієнта, пояснює співрозмовник із гемблінгової індустрії.

«Хіба що ви звернете увагу, звідки прийшов платіж із виграшем на вашу картку, – каже він. – Але для цього потрібно розбиратися в кодах платежів».

На кого з грального бізнесу може дивитися БЕБ

Офіційно держпосадовці, знайомі з матеріалами розслідування, не розголошують назви компаній та банків, що використовували описані схеми ухилення. «Слідча таємниця», – каже Forbes очільник БЕБ Вадим Мельник. За його словами, у полі зору правоохоронців – «усі найбільші гравці». Йдеться дійсно про більшість великих компаній, які оперують онлайн, додає на правах анонімності один із депутатів.

Імʼя найбільшої гемблінгової компанії України Parimatch як одного з фігурантів справи назвали три співрозмовники Forbes серед держпосадовців, знайомих із матеріалами розслідування та банкірів.

Parimatch заперечує, що користувалася послугами банків для міскодингу. «Parimatch Україна підтримує легалізацію ринку азартних ігор», – ідеться в письмовому коментарі пресслужби для Forbes. У му, за інформацією компанії, вона заплатила ,7 млн грн податків і обов’язкових платежів, у му – ,1 млн грн. 

До п’ятірки найбільших гравців на азартному ринку, крім Parimatch, входять Favbet, Cosmolot, Vbet та PinUP, говорять Forbes два співрозмовники на ринку. Усі вони, крім PinUP (працює під ТОВ «Укр Гейм Технолоджі»), здійснили ліцензійні платежі за рік, свідчать дані КРАІЛ. Це все легальні компанії, що мають ліцензії.

Forbes звернувся до всіх згаданих гральних компаній із проханням прокоментувати, чи використовували вони схему міскодингу й скільки податків заплатили у – роках. На момент публікації цієї статті більшість не надала своєї позиції.

Favbet не коментує тему міскодінгу й не називає суму сплачених податків. «Усі легальні оператори чекають прийняття змін до законодавства та ефективної комунікації держави з бізнесом», – ідеться в письмовій відповіді компанії на запит Forbes. 

Свою причетність до схеми заперечує і PIN-UP. «Компанія вчасно сплачує відрахування до держбюджету та ніколи не використовувала шахрайства в банківській еквайринговій мережі», – йдеться в письмовій відповіді. За діяльність онлайн-казино у – роках PIN-UP Ukraine сплатила 46,8 млн грн ліцензійного збору та перерахувала до держбюджету ,7 млн грн податкових відрахувань, ідеться у відповіді.

Приховані обороти формують і неліцензовані гравці, говорить юрист Артем Кузьменко. «У них немає іншого шляху, як користуватися міскодінгом», – каже він. Попри легалізацію, розподіл білого й чорного ринку становить 30% на 70%, оцінює профільна асоціація Ukrainian Gambling Council.

Зрештою маржа азартного бізнесу виводиться на закордонні рахунки у криптовалюті чи готівці. «Ми донарахуємо податкові зобовʼязання за цими коштами за відповідними ставками», – каже на правах анонімності нардеп серед учасників ТСК у Раді.

Банки й гральний бізнес

У матеріалах справи БЕБ є назви девʼяти фінустанов, писав нардеп Железняк. Депутат прямо не вказує їхні назви, проте з його допису можна здогадатися про державний Укргазбанк і приватний Айбокс Банк.

Три співрозмовники Forbes на банківському ринку та серед нардепів теж назвали ці дві установи. Також, за словами двох співрозмовників, йдеться про Сенс Банк, Конкорд Банк, а також ряд невеликих установ (Оксі Банк, Комінбанк та інші). Оксі Банк та Укргазбанк на момент публікації не відповіли на прохання Forbes про коментар. 

Після публікації голова правління Оксі Банку Олексій Столяров зявив Forbes, що його банк «не бере участі в здійсненні операцій міскодингу для грального бізнесу та не має укладених договорів з операторами грального бізнесу».

Представники Айбокс Банку та Конкорд Банку у коментарях Forbes заперечують участь установ у міскодингу на користь грального бізнесу. «Жодних обґрунтованих звинувачень щодо Айбокс Банку немає», – йдеться в письмовому коментарі банку. У коментарі пресслужби Конкорд Банку сказано, що в банку не проводилося обшуків чи інших слідчих дій за цією справою. У коментарі, переданому пресслужбою Сенс Банку, стверджується, що інформація про причетність установи до схем із міскодингом не відповідає дійсності.

За словами трьох співрозмовників серед посадовців, знайомих із матеріалами справи, та учасників ринку, саме державний Укргазбанк був лідером за обсягами операцій від грального бізнесу. «На нього припадало 50–70% операцій», – каже на правах анонімності співрозмовник серед банкірів. Він не надав підтверджень своїм словам. Після розгляду розслідування у ТСК Верховної Ради позицію СЕО Укргазбанку залишив Андрій Кравець (його імʼя зникло з переліку топменеджменту на сайті банку).

Довести свідому участь банків у схемах грального бізнесу непросто. Навіть доведені факти міскодингу ще не означають порушення з боку установи: це може траплятися з будь-ким, хто надає послуги з еквайрингу, каже голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. «Якщо банк не хоче знати про це – не дізнається, – додає на правах анонімності один із опитаних посадовців у НБУ. – Але навіть якщо хоче – є варіанти, як його обманути».

Міскодинг виникає на рівні компанії-продавця, що використовує еквайринг. За звичайних умов регулятор, як і власне внутрішні служби банку, можуть виявити міскодинг лише методом контрольних закупок, кажуть два співрозмовники серед банкірів. «Без перевірок і в ряді випадків, не пройшовши шлях клієнта, виявити це малоймовірно», – зазначає посадовець із НБУ.

Систематичні маніпуляції – інша справа. «Таке маскування не може довго залишатися непоміченим», – вважає Коробкова. Про те, що керівництво установ не могло не знати про операції міскодингу, враховуючи їхні масштаби, каже на правах анонімності й один із нардепів.

До того ж банки могли непогано заробити на співпраці з гральним бізнесом. «Легальні тарифи за еквайринг – близько 1%, за схемою міскодингу – %», – каже один із юристів на правах анонімності.

Зараз в усіх банках, які надають послуги еквайрингу в сегменті e-commerce, діє позапланова перевірка НБУ, каже співрозмовник у одній із таких установ. Конкретної відповідальності за міскодинг українськими законами не передбачено, але НБУ може застосувати заходи впливу від письмового попередження до тимчасового призупинення або й відкликання ліцензії, каже Коробкова. За словами двох співрозмовників у НБУ, наразі регулятор готує реакцію. «Вона буде жорсткою», – обіцяє один із них.

Також наприкінці минулого року міжнародні платіжні системи значно посилили контроль за суміжними до «ігорки» кодами платежів, додає банкір. «Тому з грудня більшість гравців перестали працювати з платежами за відеоіграми», – каже він. Штрафи за можливі зловживання починаються з сум у десятки тисяч доларів, додає співрозмовник.

Втім, навіть після обшуків та заходів від платіжних систем і НБУ як мінімум один із банків із приватним капіталом продовжив надавати послугу, стверджує нардеп Железняк. «За наявної у нас інформації це – млн грн на добу», – писав він.

Недолегалізований гральний бізнес

Дві компанії з пʼятірки найбільших на гральному ринку, Parimatch та Favbet, наголосили в коментарі Forbes, що підтримують прийняття нового податкового законодавства – законопроєкту д.

Законодавчі зміни, про які кажуть представники грального бізнесу, мали б вирішити патову ситуацію, що склалася на ринку. У чому вона полягає? Ключова проблема в тому, що держава, хоч і легалізувала гральну галузь у му, але не оновила податкове законодавство.

Компанії мають платити податок за законом року. За майже три роки після легалізації галузі депутати не прийняли зміни щодо сплати податків. Основні нововведення, які потрібно ввести, – поняття «онлайн-казино» (його немає в старому законі), запровадити податок із виграшу й встановити мінімальну суму, а також встановити рівний для всіх видів діяльності податок із GGR розміром у 10%.

«18% GGR – це економічно не виправдано й дає мотивацію гравцям ринку йти в сіру зону», – говорив раніше Forbes на правах анонімності топменеджер букмекерської компанії.

Тож гемблінг не зацікавлений показувати весь оборот. «Тоді ви будете працювати у збиток», – підтверджує один із представників індустрії.

У квітні року з’явився інший перегин. Верховна Рада дозволила індустрії спрощене оподаткування – 2% від доходу. «Спрощенням» скористалися вісім компаній, серед яких Parimatch, Cosmolot та 1XBET, яку вже позбавили ліцензії.

До переходу ці компанії сплачували в середньому грн податків на день, після – до 23 грн. У січні го спрощену систему для грального бізнесу ВР скасувала. 

Неофіційна домовленість: доки не приймуть законопроєкт №д, доти бізнес може працювати «в сіру» через міскодінг, каже топменеджер гемблінгової компанії. До прийняття змін до податкового закону гральний бізнес мав платити потрійну суму за ліцензію. «За податковим правилом, ми не можемо змінювати закон у середині року, – каже ексголова консультативної ради в КРАІЛ Борис Баум. – Тому це була наша страховка – вони авансом нам платять податки, поки ми їх не вводимо». Після прийняття закону про податок парламент мав знизити ціну ліцензії втричі. 

У липні го законопроєкт №д прийняли в першому читанні. У грудні го – мали виносити на друге читання, але цього не сталося.

У серпні го Кабмін передав гральний бізнес у сферу відповідальності Міністерства цифрової трансформації, який до цього був під Мінекономіки. Мінцифра готує інші зміни до законодавства і пропонує ліквідувати КРАІЛ. Мета Мінцифри – автоматизувати процеси видачі ліцензій та сплати податків, прибравши людський фактор, а значить, і корупцію. Мета – щоб іноземні компанії інкорпорувалися в Україні й платили податки, казав раніше Forbes міністр Михайло Федоров.

Інтерес іноземців до українського ринку азартних ігор є. Близько восьми європейських онлайн-казино (переважно британські) готові заходити в Україну навіть під час війни, говорить очільник «Всеукраїнської Ради Гемблінгу» Антон Кучухідзе. Умова – прийняття №д». Без закону великі оператори не працюватимуть в Україні, вважає і Баум. «У мутній воді вміє плавати лише наша риба», – каже він.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Виправити

Він ні на кого не ображений за своє звільнення, але продовжить у судах відвойовувати право керувати Національною комісію з регулювання ринків енергетики та комунальних послуг.  

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наймолодший за всю історію України голова НКРЕКП Дмитро Вовк зустрівся з «Главкомом» через кілька тижнів після свого звільнення. Обійняв цю високу посаду у 25 років, звільнений в Каже, відставка не стала несподіванкою, оскільки план ротації членів НКРЕКП був затверджений ще два роки тому. Очевидно, лукавить. Адже докладав усіх зусиль, щоб втриматись у Комісії і пройти кадровий конкурс, який формував новий склад регулятора. Та й у середовищі обізнаних мало хто вірив, що ця відставка відбудеться, а президент так просто здасть вірного штика. На каденцію Вовка припали дуже резонансні і неоднозначні рішення. Одна історія з «Роттердам+» вже кілька років є приводом для лавини звинувачень.

Попри всі очікування 26 травня Порошенко таки підписав указ про відставку Вовка.  А вже 6 червня – посаду голови державного регулятора також вперше в історії України зайняла жінка – Оксана Кривенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це перше інтерв’ю Дмитра Вовка після відставки. Після трьох років роботи в НКЕРКП він підкований і упевнений у собі, амбіцій не приховує. Визнає, що набув великого досвіду, якому тепер гріх пропадати. Джерела «Главкому» в уряді не виключають, що Вовк може опинитись у кріслі міністра енергетики. Сам герой нашого інтерв’ю коментувати цю інформацію відмовляється, називає її чутками. Але оскільки до парламентських канікул перестановок в уряді провести не вдалось, ця кадрова інтрига перенесена на осінь. 

Затверджений президентом план ротації членів НКРЕКПпередбачав ваше звільнення. Алеувас було реальне бажання залишитися на посаді голови регулятора. Ви докладали максимум зусиль, навіть подали до суду на конкурсну комісію з відбору кандидатів в члени Комісії. Розв’язка настала у кінці травня: президент підписав указ про ваше звільнення. Для вас це була несподіванка?

Ні, це не була несподіванка. Бо відповідно до закону про НКРЕКП, президент своїм указом затвердив план ротації з поіменним списком. Тому дата мого звільнення була завчасно відома, а саме з березня року. 

Закон про НКРЕКП вступив у дію з 26 листопада  року. З  цієї дати й розпочався відлік до моменту звільнення усіх чинних на той момент семи членів НКРЕКП. До голови та членів регулятора, які перебували на посадах станом на день набрання чинності закону, президент застосував ротацію у такі строки: три члени - не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності Закону (26 травня го); два члени - не пізніше 12 місяців з дня набрання чинності Закону (26 листопада го); два члени - не пізніше 18 місяців з дня набрання чинності Закону (26 травня го).

Попри це ви докладали зусилля для того, щоб пройти конкурс і знову отримати посаду в Комісії?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Я – самодостатня людина, впевнена у своїх силах. Думаю, мого досвіду роботи в НКРЕКП вистачатиме для того, щоб ефективно виконувати свою роботу. І це підтверджують й інші експерти, наприклад, у звіті Секретаріату Енергетичного Співтовариства. З огляду на те, що в першій хвилі конкурсу вже були прецеденти, коли допускали людей, виходячи з де-факто їхнього досвіду роботи в енергетичній галузі, я вирішив, що можу бути корисним і ефективним на цій посаді та подав пакет документів. Конкурсна комісія, на мою думку, порушила власний же порядок і не забезпечила рівноправності та об’єктивності під час розгляду моїх документів. Всім відомо, що було одне засідання конкурсної комісії з приблизно десятьма спікерами-опонентами, які активно втручались в роботу Конкурсної комісії. Звичайно можна намагатися «зберегти обличчя» і казати «ні, вони не втручалися», але кожен може зробити свій власний висновок, переглянувши запис засідання. 

Мова йде про однеіз засідань Конкурсної комісії в травні  року щодо вибору кандидатів у члени НКРЕКП. Сторонніми спостерігачами на цьому  засіданні були депутати, члени громадських організацій та журналісти. Конкурсна комісія не ухвалила документи Дмитра Вовка, аргументуючи, що в нього відсутні п’ять років стажу в енергетиці на керівних посадах (стаж на посаді керівника  НКРЕКП у Вовка 3,5 роки). Вовк спочатку був призначений указом президента від 30 грудня  року № / «Про тимчасове виконання обов'язків Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а пізніше  президент призначив його головою.

Ви вважаєте, що ваші права були порушені і продовжуєте боротися?

Я письмово виклав свої аргументи про порушення з боку конкурсної комісії. У кожного громадянина є право подати до суду, якщо він не згодний з рішенням, або з бездіяльністю якогось органу, в тому числі й конкурсної комісії. Тому дочекаємось ухвалене судом рішення.

З трибуни Верховної Ради ви вже достатньо давно заявляли про те, що написали заяву про відставку. Що це було?

Це, мабуть, була інтерпретація журналістів, тому що на трибуні я сказав: «Відповідно до закону та указу президента, я звільнений». Це абсолютна правда, тому що під час мого виступу, відповідно до закону та указу президента про ротацію, було відомо, що через 18 місяців, тобто наприкінці травня  року я маю закінчити свою роботу. 

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тобто, ви тоді говорили про майбутнє?

Я казав про факт, що відбувся. Закон є, там вказані дати, указ президента є. 

У законі визначена умова про необхідність п’ятирічногодосвіду в енергетиці, який потрібно мати члену НКРЕКП. На вашу думку, ця умова була об’єктивна, чи спеціально прописана як перепона для Вовка?

Я вважаю, що це питання до авторів законопроекту. Насправді, своєю понад трирічною роботою на посаді керівника регулятора я довів, що досвіду і знань маю достатньо для виконання цих функцій. 

Чим ви займаєтесь після звільнення? Відпочивали, кудись їздили?

На момент звільнення у мене залишилось більше двох місяців відпусток, тому певний час я провів з родиною. Зараз я визначаюсь з найбільш ефективним своїм застосуванням, бо досвіду здобуто дійсно дуже багато. 

Джерела в уряді не виключають, що ви можете очолити Міністерство енергетики та вугільної промисловості?

До мене особисто з цього приводу ніхто з пропозицією не звертався.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відверто кажучи, коли вас призначали головою НКРЕКП, всі оцінювали це кадрове рішення так: посаду отримав 25-річний хлопчина, який мало що розуміє в енергетиці. Але вже на другий-третій рік роботи, дуже багато гравців ринку визнали, що ви стали професіоналом. І це зайвий привід говорити, що без роботи вас не залишать. Головна інтрига: ви її отримаєте в уряді?

Мені про це невідомо, тому я прокоментувати не можу. 

Дмитро Вовк

«Кривенко, напевно,  була об’єктивно обрана членами Комісії на посаду голови»

6 червня була обрана ваша наступниця – Оксана Кривенко. Ви, дійсно, з нею після призначення не зустрічалися?

Перед її обранням я з нею дійсно не зустрічався.

А після обрання? Чому ви як попередній керівник не представили нового голову колективу?

Тому що я залишив свою посаду го травня, а обрання голови комісії відбувалось через півтора тижня після цього. Раніше, коли нові члени Комісії прийшли в НКРЕКП, звичайно, я їх познайомив зі своїми колегами, з керівниками департаментів. Вважаю, що порівняно з іншими змінами керівників в регуляторі, це призначення – одне з найбільш коректних, правильних і фахових. . .

Тобто, ніяких образ у вас немає?

Ні. Чому ображатись?

Призначення Кривенко головою НКРЕКП для багатьох експертів не стало новиною. Дехто натякав, що вона – ваша ставлениця?

По-перше, вона працює в регуляторі дуже багато років. По-друге, призначення Оксани відбувалося членами Комісії, яких неможливо назвати лояльними до мене  Це все не більше ніж плітки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ви працювали в Комісії більше трьох років і знаєте нового керівника дуже добре. Як ви характеризуєте Оксану Кривенко. Вона готова до такої відповідальності?

Я думаю, вона фахова, професійна, виважена. І порівняно з іншими працівниками, мала найбільший, актуальний, релевантний досвід, оскільки працювала в Комісії, та й взагалі має великий стаж роботи у регуляторі. Решта (нових членів НКРЕКП – «Главком») до цього часу в регуляторі не працювала, або працювала тимчасово. Тому Кривенко, напевно,  була об’єктивно обрана членами Комісії на посаду голови. 

Читайте також перше інтервю нового гоголови НКРЕКП: Оксана Кривенко: Я сама можу кран поміняти, сантехніку відремонтувати, замок врізати

Ви можете стати її радником? Чи це теж чутки?

Це не чутки, а фейк, який хтось запустив у ЗМІ.  У голови Комісії взагалі немає офіційних або не офіційних радників.

І «таємного кабінету» в НКРЕКП у вас не залишилося?

Так ви ж кажете, у мене тепер таємний кабінет в уряді?

Чи плануєте ви взагалі колись повернутися в Комісію?

В майбутньому, можливо, так. Ви ж знаєте, що керівники НКРЕКП по кілька разів бували очільниками.

Тобто таки сподіваєтесь, що суд може виправити «несправедливість»?

Для мене тут, насамперед, академічний інтерес – довести, що в комісії не було бажання розбиратись, хто фахово сильніший, що було однозначним порушенням рівноправності та об`єктивності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розглядаєте можливість піти в бізнес?

Є обмеження в законодавстві, вони полягають в тому, що два роки не можна працювати в енергетичній сфері, але заборона сформульована досить своєрідно. Я окремо цікавився, як відбувається в Європі: наприклад, людина працювала в Австрії комісіонером, аналогічно є певні обмеження –  їй не можна працювати в приватному секторі, але вона їде до Німеччини і займається тією ж справою. 

За роки роботи в Комісії ви відчували на собі тиск олігархічних угруповань? 

Можу сказати, що тиск є нормою, але не тільки з боку олігархічних угруповань. Питання в тому, щоб адекватно реагувати і на власний розсуд ухвалювати рішення, що нам вдавалося робити. Форми тиску бувають різні: мітинги перед Комісією, або ж якісь агресивніші акції. Наприклад, було таке, що працівники «Черкасиобленерго» захоплювали будівлю Комісії, хоча це й не отримало резонансу в пресі. Дискредитація завдяки ЗМІ, блокування рішень в судах, - мало місце багато форм тиску на Комісію.

Ви отримували погрози за останні три роки?

Було.

Охорону мали?

Ні.

Чи було так, що через тиск вам не вдалось реалізувати якісь ініціативи, які ви вважаєте дуже позитивними?

Я більше за те, щоб коментувати вже завершені справи. Вважаю, що тиск є похідною функцією від активності Комісії. Якщо ми були активні, то ми відчували цей тиск, а якби зберігали статус-кво, то тоді всі  казали б: «який чудовий регулятор». 

Які поради ви дали б людям, які працюватимуть у Комісії після вас?  

Оскільки вони працюють понад місяць, то вже розв’язані  оперативні питання, які накопичились за період відсутності кворуму. Далі – пріоритети загальновідомі, вони визначені коаліційною угодою, законами про ринок електричної енергії, про ринок природного газу і плановою діяльністю уряду, – це лібералізація ринків газу, електричної енергії. Важливо також запроваджувати стимулююче тарифоутворення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До запровадження  стимулюючого тарифоутворення  (початок року), тарифи для обленерго Комісія встановлювала за принципом «витрати плюс». Такий підхід не стимулював обленерго до зниження неефективних витрат, адже обсяг прибутку за методикою «витрати плюс» фактично не залежить від ефективності роботи компанії, а лише від можливості обґрунтувати витрати.Згідно стимулюючої методики тариф на передачу електроенергії для обленерго затверджується терміном на декілька років, з фіксацією операційних витрат та норми прибутку. Тобто, прибуток компанії напряму залежатиме від ефективності його роботи, зниження витрат електроенергії під час її транспортування. А це ьспонукатиме компанії інвестувати в модернізацію мереж.

Ваша каденція була однією з найдовших. Коротко назвіть основні її досягнення? 

По-перше, це забезпечення прозорості роботи Комісії. По-друге, це реалізація закону про НКРЕКП в частині фінансової та операційної незалежності. Дуже тривалий час обіцяли ринкові адекватні зарплати в регуляторі, але саме нам це вдалося реалізувати. Прикро, але профільний енергетичний комітет (парламентський Комітет паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки – «Главком»)  не дуже цьому сприяв. Нам вдалося це зробити після того, як я неодноразово сходив на бюджетний комітет Верховної Ради і довів депутатам: якщо вони проголосували за норми фінансової незалежності, тоді мають їх імплементувати та допомагати нам. 

Ще одне досягнення - рішення щодо первинних енергоресурсів. В  році ми розпочали зміни в сфері природного газу, коли це було однією з умов співробітництва з МВФ. У подальшому –  щодо енергетичного вугілля. Наступне досягнення – впровадження всього законодавства на ринку природного газу, розробка вторинного законодавства. Також було напрацьовано всю нормативну  базу для  нової моделі ринку електроенергії.

Мабуть, останнє важливе досягнення - налагодження роботи Комісії зі споживачами. Ми запустили багато сервісів на сайті - облік споживання, кол-центри, це й типові відповіді-запитання, компенсація споживачам за недоотримання гарантованих стандартів якості. Раніше, варто додатково відмітити, була певна тиша, тобто, була відсутня інформація про перевірки ліцензіатів Національною Комісією, а зараз все це стало прозорим. На сайті публікуються всі результати перевірок, а  наша ефективність щодо аудиту, моніторингу в роботі з ліцензіатами значно зросла – це відображається і у сумах штрафів, і у сумах вилучення з тарифів.

Про фінансову незалежність регулятора. Яка зарплата у членів і голови тепер? 

У члена Комісії – це 40 мінімальних зарплат, а для голови Комісії – 50, які зараз рахуються виходячи з  грн. На момент, коли було проголосовано закон про НКРЕКП, тоді ще не було мінімальної зарплати розміром  грн, а вже потім, коли уряд в бюджеті врахував мінімалку на рівні в  грн, тоді зарплати для всіх органів державної влади прив’язали до прожиткового мінімуму –  грн. 

Тобто, коли колишні члени НКРКП кажуть, що тепер члени Комісії отримують по тис. грн, це неправда?

Ну, в мене, як у голови НКРЕКП, навіть з преміями не було такої зарплати.

Але у вас були повноваження преміювати.

Я не видавав премій. Коли я залишав Комісію, мінімальна заробітна плата головного спеціаліста стартувала орієнтовно з 20 тис. грн. Середня управлінська ланка отримувала по  тис. грн. Це вже пристойні  заробітні плати для того, щоб утримувати нормальних фахівців, щоб розвивати молодь, яка приходить на стартові позиції. А премії можна отримувати лише за видатні досягнення, а не за виконання рутинних обов`язків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Є ще одне «досягнення», схвалене за вашої каденції, якедуже добре всім запам’яталося, – це введення формули «Роттердам+». Її називають змовою між президентом і Рінатом Ахметовим. Вам про це багато доводилося чути. Ви впевнені, що альтернатив цьому підходу не було?

По-перше, я впевнений у логічності ухваленого рішення. До того ж для Комісії немає жодних прізвищ, а є тільки ліцензіати. Тільки-но почнете розмірковувати над прізвищами, відразу ж зіб’єтесь з курсу і зробите орган  політичним. А він, за своєю філософією, має бути аполітичним. 

По-друге, треба розуміти, що Україна імпортує вугілля, природний газ, нафту, ядерне паливо, і на всіх цих ринках раніше були великі перекоси. Вони ледь не довели нашу країну до макроекономічних проблем. Всі ми знаємо, що за природний газ українського видобутку платили $20 доларів за тисячу кубометрів, а за імпортований – повну імпортну ціну, або ще й дорожче. На ринку енергетичного вугілля ситуація аналогічна. Раніше були шалені дотації з державного бюджету, були «вугільні генерали», сума бюджетних дотацій досягала майже $2 млрд на рік. Ціна визначалась кулуарно, ніякої прозорості в цьому секторі не було. Завдяки веденню формули у секторі з’явилась прогнозованість, передбачуваність, прозорість. Я вважаю, що це рішення однозначно було правильним та необхідним на перехідному етапі. 

Ухвалений Верховною Радою закон про електричну енергію означає, що через рік ціни на виробництво електричної енергії будуть вільними – сам ринок встановить рівноважні ціни. 

Яка зараз структура вугільного ринку? Частина видобувається в Україні, частина постачається з Росії, і, схоже, що саме це вугілля видобули на окупованій території. 

Структура регулярно публікувалась Комісією на сайті. В залежності від місяця, імпорт досягав 30%, тобто сьогодні ми не забезпечуємо себе власними ресурсами. Було багато зроблено для зменшення залежності від антрацитового вугілля (марка«А»). Компанія «Центренерго» переобладнала блоки своїх станцій з метою споживання газового вугілля (марка «Г»). Але цей бізнес є капіталоємним, інерційним, і лише минулого року піке змінилося на зростання власного видобутку. А зарплати шахтарів, якщо порівняти з показниками до впровадження «Роттердам+», зараз майже 11 тис. грн, тобто вдвічі зросли. Треба завжди оперувати фактами, а не емоціями. 

Дмитро Вовк

«Що дивно: в очах активістів «Роттердам+» – це погано, а «Дюссельдорф+» – це добре»

Більше року НАБУ розслідує запровадження «Роттердам+». Чи вам відомо, як далеко вони просунулися в цьому питанні?

Офіційно я цього не можу коментувати, бо це було б неправильно, та й мені не відомо, як просувається розслідування. Як звичайний громадянин можу тільки зробити припущення, що якщо за рік нічого не змогли показати попри обшуки в Комісії, можливо, нічого і не знайшли. Навіть експертиза, наскільки мені відомо зі ЗМІ, не була проведена.

Детективи з вами спілкувалися? 

Коли я очолював регулятор, у нас була ефективна взаємодія з усіма правоохоронними органами. Тобто ми надавали інформацію, експертів. Зараз я не співробітник Комісії, тому як ця співпраця відбувається, не можу прокоментувати. Юридичний аспект наступний: рішення Комісії щодо цієї методики («Роттердам+» - «Главком») було з повним дотриманням процедур. Була рекомендація Антимонопольного комітету, на базі цієї рекомендації Комісія схвалювала двічі проект методики, який був доступним на сайті. Ніхто до цього проекту ніяких принципових зауважень не надавав, ні в кого не виникало жодних питань, зауважень, тобто жодного резонансу не було. Лише після того, як методика «Роттердам+» була затверджена, з’явилася підвищена увага до цього питання. А власне затвердження методики відбувалося після погодження з Міненерговугілля – профільним міністерством, Державною регуляторною службою, а також самим Антимонопольним комітетом, який надавав рекомендації. Після того, як документ був зареєстрований в Міністерстві юстиції ще в  році деякі політичні партії та активісти намагалися оскаржувати рішення Комісії в судах. Але вони програли першу інстанцію, а потім другу і третю. Тобто, по суті, вже в судовому процесі було встановлено, що Комісія діяла в межах законодавства, в межах своїх повноважень, діяла обґрунтовано та прозоро.   

Як торгова блокада в зоні АТО відобразилась на ситуації? Звучали побоювання, що все зупиниться, не буде світла. Вирулили?

Це в Києві здається, що все так просто відбулося. Насправді ж частка імпорту вугілля зросла ще більше. Негативні наслідки були. Ніхто не каже, що блокада минула непомітно. 

Прокоментуйте інформацію, що видобуте на окупованій території вугілля тепер постачається через Росію. І цеможна виявити за хімічним аналізом?

Я не можу цього коментувати. Гадаю, що нормальний бізнес ніколи цим займатися не буде. Мабуть, з цим питанням краще звертатися до прикордонників чи правоохоронців. Якщо є такі припущення, то мабуть Національне антикорупційне бюро мало б бути на залізниці і шукати це вугілля, а не ходити в Комісію, яка всю інформацію розміщує на сайті.

Прив’язку ціни газу до німецького хабу NCG за формулою  «Дюссельдорф+» – це вже рішення уряду. Оціність його як експерт?

Давайте подивимось ширше. Ми вже знаємо, що багато енергетичних ресурсів Україна імпортує, тому що власних не вистачає. І для власних ресурсів, економічна теоріяпідказує, треба застосовувати ціни на рівні імпорту. Навіщо це робити? Для того, щоб розвивати власний видобуток  і бути незалежними, не навантажувати торговельний баланс країни. 

В  році МВФ мав вимогу щодо поступового приведення ціни на газ до ринкових. Перший крок ми зробили. Потім була пауза, були інші вимоги, в тому числі створення, наприклад, Національного антикорупційного бюро України. Була така вимога? Була. 

Потім уряд ухвалює рішення щодо імпортного паритетуціни для природного газу, відомого як формула «Дюссельдорф+». А потім НАБУ, створене на вимогу МВФ, починає провадження проти службовців уряду щодо цього рішення, яке також є вимогою МВФ. Тобто парадоксальна ситуація: є два ідентичні підходи для ціноутворення на вугілля і газ: «Роттердам+» і «Дюссельдорф+». Навіть за періодом для розрахунку ціни на енергоресурс формули однакові. Тобто, береться ціна хабу за останні 12 місяців, плюс логістика та коригується калорійність. В одному випадку («Роттердам+») це стає «пугалом», всі активісти бігають з цим опудалом. А в другому випадку – мовчать, хоча водночас НАБУ також тут щось розслідує. В результаті уряд зараз шукає якусь іншу формулу.

Підходи імпортного паритету є обґрунтованими, тому я схвалюю обидва підходи. Це також підтверджено вимогою МВФ. Але що дивно: «Роттердам+» – це погано, а «Дюссельдорф+» –   це добре в очах активістів. Але в НАБУ, яке начебто створено на вимогу МВФ, розслідують обидва провадження – і «Роттердам+», і «Дюссельдорф+». 

У році уряд прив’язав ціну газу для компанії «Укргазвидобування»  до німецького хабу NCG, що поблизу  Дюссельдорфа,  що й стало причиною для розслідування НАБУ.

Перша постанова НКРЕКП у цьому році була ухвалена 9 січня. Комісія внесла зміни в типовий договір між ДП «Енергоринок» та потенційним виробником електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Суть змін: компанії Eurocapе,  зареєстрованій в Монако, мають бути надані особливі гарантії, які дозволятимуть їй розірвати угоду, а ДП «Енергоринок» має компенсувати вкладені кошти. «Главком» писав про це. 

По-перше, знову ж таки для Комісії немає прізвищ чи імен, є тільки ліцензіат. І типовий договір, який затверджувався 9 січня, – це було продовження планомірної роботи з розвитку відновлюваної енергетики. Восени  року Комісія затвердила перші зміни до типового договору, а в четвертому кварталі розробила додаткові зміни – з метою приведення типового договору (РРА) до міжнародних стандартів.  Нами така робота була виконана і була схвалена та оцінена міжнародними кредиторами, зокрема, OPIC (Американська урядова корпорація приватних закордонних інвестицій, - «Главком») та IFC (International Finance Corporation – «Главком). 

У OPIC є рада, яка ухвалює рішення про страхування інвестицій, там сім представників з федерального уряду та ще сім – з громадського сектору. У раді присутні міністри торгівлі, фінансів, праці тощо. Вони позитивно оцінили наш документ, в тому числі, враховуючи рішення Комісії, вони ухвалили кредитування одного з учасників ринку для будівництва вітрової електростанції потужністю  МВт в Запорізькій області. Це – додатково майже робочих місць, що також дуже позитивно вплине на українську енергетичну незалежність, тому що буде менша потреба в традиційних енергоресурсах. Тобто, з усіх сторін це правильний проект. 

Тема вузькоспеціалізована. Тому критика, яка лунала в медіа, не була досить глибокою. Я думаю, що Україна рухатиметься вперед саме з таким РРА (новація РРА  – попереднє укладення договору – «Главком»), а також із запровадженням аукціонів, в яких перемагатиме той інвестор, який запропонує найнижчий «зелений» тариф для запланованого проекту (7 червня у Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект про запровадження аукціонів на «зелений тариф» - «Главком»). Тобто для нових потужних проектів потрібно запровадити аукціонну систему продажу права на виробництво енергії за «зеленим» тарифом. Тому потрібні найкращі з можливих юридичні договори. Потрібно заохочувати інвесторів та мати кілька показових прикладів, одним з яких може стати згаданий проект, профінансований на значну суму OPIC. Це вже буде гарантією, що умови на цьому ринку нормальні, адекватні, прозорі.  

Потенційний інвестор «зеленої» енергетики компанія Eurocapе New Energy (зареєстрована в Монако) отримує право розірвати договір на будь-яких законних підставах, а ДП «Енергоринок» повинен буде компенсувати збитки через припинення договору. Платіж має покрити кредит інвестора з усіма нарахованими та несплаченими відсотками, усі суми, що підлягають сплаті контрагентам з хеджування, усі інші витрати та втрати, які зазнають кредитори та банки. Отже, регулятор своїм рішенням фактично робить державне підприємство «Енергоринок» державним гарантом повернення інвестицій приватній компанії. Про порушення чинного законодавства січневою постановою вже заявили Національне антикорупційне бюро України, Антимонопольний комітет та інші структури.

Прокоментуйте історію з будівництвом компанією «Енергоатом»централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива трьох українських АЕС спільно з американською  Holtec. Цей проект в доларовому еквіваленті подорожчав за дев’ять років майже удесятеро - зі $ млн в  році до $1,4 млрд. НКЕРКП була проти цього, адже уряд не узгодив з нею нові фінансові параметри будівництва.Що ви бачите в цьому зростанні: корупцію чи об’єктивну необхідність?

Зміна вартості пов’язана з кількома чинниками. Перше – зміна технологій. Ми маємо це враховувати. Друге - інфляція, яка однозначно мала місце. Третє - зміна обсягів проекту. Тому, коли порівнюються якісь величини, треба порівнювати співставні речі. Ідеальних ситуацій не буває, але в цілому можна сказати, що цей проект є позитивним для України з огляду на незалежність у зберіганні відпрацьованого ядерного палива, економію на цій операції. 

У червні року Кабінет міністрів своїм розпорядженням №р затвердив поданий Міненерговугілля проект «Будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива…» загальною вартістю понад 37,2 млрд грн або $1,4 млрд. Подібний документ ухвалили ще в році, там вартісні показники в доларах майже в 10 разів  менші. У сховищі буде зберігатися відпрацьованих тепловидільних збірок для ядерних реакторів. Перший варіант проекту сховища, затверджений урядом в році розпорядженням №р,  має подібні технічні характеристики і також розрахований на зберігання збірок.

Тобто подорожчання проекту вдесятеро ви оцінюєте позитивно?

Комісія не є останньою інстанцією у встановленні істини, яку технологію має бути обрано. Так, дійсно, попередня версія була дешевшою.  Під час будівництва сховища на Запорізькій АЕС 20 років тому були використані ще дешевші технології. Але з огляду на сучасні вимоги безпеки керівництво «Енергоатому» ухвалило таке рішення, і його погодили різні державні установи. Ми маємо це враховувати.  

Всупереч закону про ринок газу реструктуризація «Нафтогазу» і відокремлення з його складу газотранспортної системи (анбандлінг) зупинені. Бачення цієї реформи у прем’єра і глави НАК «Нафтогаз» кардинально відрізнялося. Чи відображалося це на роботі НКРЕКП? Як ви оцінюєте історію з блокуванням анбандлінгу? Яке значення має цей процес для ринку?

Відповідно до закону, анбандлінг має завершитися таким юридичним кроком як сертифікація. Сертифікація, відповідно до закону, це підтверджене рішенням Регулятора відокремлення та забезпечення незалежності оператора магістральних мереж (нині оператор – це «Укртрансгаз» - «Главком»). Наскільки мені відомо, на сьогодні, як і під час мого перебування в НКРЕКП, документи для сертифікації «Укртрансгаз» не подавав, тому коментувати  ми не можемо. Як тільки такі документи надійдуть,  ми зможемо казати, чи може бути сертифікований такий оператор, чи ні. 

Менеджмент «Нафтогазу» у боротьбі за ГТС використав рішення Стокгольмського арбітражу, переконуючи, що воно начебто не дозволяє змінити транзитера до закінчення договору з «Газпромом» у  році. А віце-прем’єр Кістіон заявив, що в уряді ніхто в очі не бачив цього рішення. А ви бачили?

У нас немає потреби використовувати його в роботі, тому ми і не просили. 

Доволі дивна ситуація. Чому його не опублікувати?

Можуть бути обмеження конфіденційності. Але, на мою думку, заявляти публічно, що суб’єкт вам щось не надає, – це дивно. Уряд може добитися отримання документів у встановленому порядку із забезпеченням вимог конфіденційності. 

Як взагалі ви можете оцінити незалежність «Нафтогазу» від уряду? Ми чуємо заяви Гройсмана про те, що він не задоволений захмарними преміями, які менеджери компанії собі виписують..

У «Нафтогазі»  є наглядова рада, в ній є й представники держави. І наглядова рада ухвалює рішення з важливих питань, у тому числі й щодо премій. Також вона погоджує суттєві транзакції. Все в їхніх руках, було б бажання. 

Можна сказати, що і у вас з урядом Гройсмана стосунки не склалися.

Некоректно так говорити. У мене з усіма, з ким мені доводилось стикатись на посаді керівника НКРЕКП, були робочі стосунки. Можливо, це не завжди комусь подобається, але ми спілкувалися з допомогою аргументів. Жорстко, але справедливо. 

Вам часто дорікають, що на посаді голови НКРЕКП ви з`явилися з подачі Банкової. І нібито виконували вказівки президента та його оточення. Що ви можете відповісти своїм критикам, вже не перебуваючи на посаді?

Треба знати законодавство України, відповідно до якого на той момент керівника регулятора призначав президент. Будь-хто інший призначити не міг. Тому тут спостерігається певна маніпуляція. А в чому саме виконувались вказівки? Якщо немає ніякої конкретики – це маніпуляція.

Чому ж? Є конкретика. Перше: раніше ви були пов’язані з «Рошеном». Друге: останні роки помітне посилення впливу  депутата Ігоря Кононенка, а це друг та бізнеспартнер президента. Тобто приводів, щоб прив’язувати вас до президента, багато.

Тоді скажіть, будь ласка, завдяки якому рішенню НКРЕКП Кононенко отримав більший вплив? Просто, щоб я знав, бо я не знаю.

Приміром, японці погодили кредит $40 млн на модернізацію Трипільської станції. Але все це заблокувалось. Бо це не вигідно саме Кононенку, адже він хоче купити цю станцію, і підвищувати вартість цього об’єкта перед приватизацією йому не потрібно.

Але ж тут немає жодних рішень Комісії?

Комісія затверджує інвестиційні програми  для всіх енергетичних об’єктів…  

Ще раз, де тут рішення Комісії? Відомий філософ колись сказав, що «істина – справа обраних, а омана - повсюди». 

Широко розрекламований влітку року президентом Порошенком проект модернізації Трипільської ТЕС, що входить до складу «Центренерго», за рахунок кредиту Японії на суму $40 млн фактично став мертвонародженою ініціативою глави держави. На сайті Трипільської ТЕС тепер ні слова про його реалізацію. Відповідь на запит «Главкома» про долю проекту компанія «Центренерго» проігнорувала.

«У «Нафтогазі» не хочуть запроваджувати добове балансування для того, щоб зберегти свої нинішні позиції на ринку»

Перша проблема, з якою зіткнулись нові члени Комісії, -впровадження з 1 серпня  року добового балансування на ринку газуНова команда регулятора заявила про блокування цієї ініціативи оператором – компанією  «Укртрансгаз», який, натомість,  стверджує, що нібито не готовий, хоча процедура має розпочатися? 

Добове балансування Комісія ухвалила наприкінці го – було передбачено вісім місяців для того, щоб «Укртрансгаз» підготувався.  До затвердження були проведені консультації з секретаріатом Енергетичного співтовариства: надано текст; отримано правки/питання від секретаріату; проведено конференц-дзвінок; надано текст з врахованими правками секретаріату; отримано лист подяки за врахування правок секретаріату та прохання надати після затвердження повний текст; Комісія після затвердження надала повну англійську версію.  З того часу письмових зауважень від секретаріату не отримували. У разі потреби могли б бути внесені зміни до нормативних документів. На превеликий жаль, «Укртрансгаз» заявляє, що вони не готові. Це, однозначно, мінус в їхній кошик. Причини, які озвучуються, часто надумані. Тобто Кодекс газотранспортної системи ще не запрацював, але «Укртрансгаз» його вже критикує. Я підтримую рішення Комісії провести публічний захід для того, щоб всі учасники ринку бачили, хто ж займається блокуванням. У «Нафтогазі» не хочуть запроваджувати добове балансування для того, щоб зберегти свої нинішні позиції на ринку. Або для того, щоб шляхом публічного шантажу щось змінити на свою користь. 

Розлучення Києва з «Київенерго», конфлікт «Нафтогазу» з міською владою, на чиєму боці ви у цій історії?

Все дуже емоційно. Я думаю, що все можна було б розв’язати в спокійнішому режимі. Є закон, який вимагає, щоб борги за природний газ завжди були прив’язані до майна – незалежно від реорганізації підприємства. В цьому питанні правда на стороні «Нафтогазу». 

На боці київської міської влади правда про те, що всю суму відразу вважати простроченою – неправильно. На мою думку, можна було б врегулювати це питання шляхом аналізу всієї заборгованості і визначення її природи, укладання графіку погашення по категоріях. Думаю, що зараз цей конфлікт став занадто публічним і «Нафтогаз» без рішення судів на реструктуризацію не погодиться. Така ситуація вже не вперше трапляється, коли «Нафтогаз» абстрагується від інших законів або правил, що діють в державі, і захищає свою власну позицію. З однієї сторони, це правильно, адже оголює в деяких випадках бездіяльність, наприклад, Верховної Ради чи уряду. Але така поведінка не може шкодити громадянам.

Екс-мер та депутат Київради Омельченко вже закликав каналізацію «Нафтогазу» перекрити, електрику вимкнути.

Якщо у них є заборгованість, то можна це зробити відповідно до процедур. Треба діяти завжди відповідно до законодавства.

До речі, «Київводоканал» вже почав перекривати каналізацію боржникам. Але зараз мова дещо про інше. Типова історія –  у нас є закони, які ніхто не виконує. Наприклад, з 10 червня мав вступити в дію новий закон про житлово-комунальні послуги, але його відстрочили, бо уряд не підготував підзаконні акти. А закон про утилізацію сміття ніхто не відстрочував, але все одно не діє у частині роздільного збору відходів. Як ви оцінюєте цю ситуацію?

В сфері поводження з побутовими відходами є три площини. Перша – транспортування відходів. Це абсолютно конкурентний сегмент ринку комунальних послуг. Міська влада має проводити тендери на визначення найефективнішого перевізника. Друга площина – захоронення, третя - переробка. На мою думку, останні два сегменти – не конкурентні, а природні монополії. Впродовж останніх 25 років місцева влада лише робить гучні заяви, а щодо захоронення – навіть не дотримується існуючих стандартів, оскільки насправді захоронення та переробка відходів коштують значно більше, ніж ми звикли платити. 

На думку Комісії, для держави було б корисно зробити наступним чином: є національний регулятор, який розробляє методологію, розділяє відповідальність перед споживачами за якісь непопулярні рішення, забезпечує комфорт для можливих інвесторів в цю галузь. І є місцева влада, яка сприяє цьому процесу, якщо може, навіть популяризує такі проекти. Але у Верховній Раді є осередок місцевого самоврядування, який  тягне на себе всі повноваження у сфері побутових відходів. Комісії ці повноваження надали, але потім знову забрали. На мою думку, це означає, що місцева влада буде знову робити гучні заяви, а рішень і дій не буде. Тому що методологічно у них не вистачає ресурсів, а розділити з кимось відповідальність за непопулярне рішення у них немає  з ким. Тому сектор буде пробуксовувати.  

Дмитро Вовк

«Мери, які в минулому році казали, що підвищення тарифів – зрада, зараз їх самі підвищують»

Міністр екології визнав: щоб виконати цей закон, треба підвищувати тарифи на сміття. 

Але це вже не компетенція національного регулятора. У нас є позитивний досвід децентралізації повноважень щодо тепла і води. Ми забезпечили наявність структури тарифів, навчили людей, показали приклад як треба прозоро проводити обговорення,  навчили розробляти інвестиційні програми і пояснили, навіщо вони взагалі потрібні. 

В  –  роках можна було часто бачити певні політичні кроки: мораторій на підвищення тарифів, люди на місцях часто називали якісь рішення Комісії варварськими, ганебними, тощо. Ми провели децентралізацію тарифних повноважень. Мери, які в минулому році казали, що це зрада, все погано і потрібно знизити тарифи мінімум на 40%, зараз їх підвищують. Тому що це вже стало їхньою персональною проблемою. Вони тепер розуміють, що з цієї ситуації інакше виходити неможливо. Ми навіть на своєму сайті зробили підбірку на цю тему. Можу вам показати.

Луцьк: рішення міської ради про те, щоб вжити всіх необхідних заходів для зниження тарифів на всі комунальні послуги мінімум на 40%. Через рік – рішення про підвищення на 10%. 

Рішення Смілянської міської ради: підвищення цін на газ і тарифів на послуги ЖКГ є соціальним геноцидом українського народу, і члени НКРЕКП мають понести кримінальну відповідальність за завищені тарифи. Проходить рік, і тарифи підвищуються на 50%. Під рішенням підпис того ж секретаря міськради.

Маємо постійне зростання ціни на електроенергію. Але проблема перехресного субсидіювання в енергетиці так і не вирішена. Закон про енергоринок зобов’язує повністю ліквідувати цю проблему до запуску нової моделі енергоринку – з 1 липня  року?

По-перше, розмір перехресного субсидіювання значно знизився. Раніше було в межах $5 млрд на рік, а зараз трошки більше одного

Тобто, більше ніж втричі зменшились дотації завдяки тому, що з однієї сторони, відбулась девальвація, з іншої, завдяки тому, що були ухвалені рішення про встановлення економічно обґрунтованих тарифів. Те рішення, яке ухвалили в  році про п’ятиетапне зростання тарифу на електроенергію для побутових споживачів і промисловості, базувалося на певних припущеннях, наприклад курс буде 17 грн за долар, тарифи для генерації і для дистрибуції залишаться незмінні, буде стабільною структура виробництва електроенергії тощо. Багато з цих припущень змінилися. 

Як діяти Комісії зараз? В законі передбачено, що нова модель енергоринку має запуститися з 1 липня  року. В законі також передбачено механізм покладення суспільних спецобов’язків на деяких виробників електроенергії. Тому уряд і регулятор можуть ухвалити рішення: на певний період встановити тарифи на діючому рівні, щоб побачити, що буде, коли відкриється ринок і які ціни там встановляться. А потім застосувати ці ціни для споживачів, ще раз проаналізувавши систему надання субсидій. Підтримка має надаватися адресно малозабезпеченим, а не усім одразу. 

Подальше зростання тарифів на електроенергію неминуче?

Коли наводяться цифри, що Комісія регулює ринки обсягом  млрд грн, то це трішки завищені функції. Багато з вхідних даних для розрахунку тарифів взагалі не залежать від Комісії. Рівень цін на світових ринках на природний газ, вугілля, заробітні плати в країні, інфляція – це все від Комісії не залежить, це вхідні для того, щоб вона провела розрахунок. Завдання Комісії – зробити прозоре ефективне регулювання природних монополій та ефективну діяльність енергетичних ринків. У природних монополіях все зрозуміло, кожна цифра підзвітна і доступна. На енергетичних ринках конкуренція та кон`юнктура вирішує такі таємниці. Ми всі звикли, що ціни на паливо можуть зростати і можуть падати. Всі знають: якщо курс долара підвищився, то зростають ціни на пальне, якщо впала ціна на нафту, то ціни на пальне падають. Всі до цього звикли, і лише тарифи чомусь мають бути константою. 

Кажуть, що у нас чи не найдешевша електроенергія в Європі. 

Це правда. 

Як так, якщо навіть колишні члени НКРЕКП сверджують, що Ахметов продає Угорщині електроенергію на 40% дешевше,  ніж українським споживачам. 

Це не правда. Я не посилаюся на власні джерела чи джерела на енергоринку. Я посилаюсь на дані Євростату. 

Отже, щоб вирішити проблему перехресного субсидіювання, оновити енергомережі, тарифи на електроенергію потрібно знову підвищувати?

Давайте інакше поставимоза питання. Чи хочемо ми мати сталі і якісні послуги? Якщо хочемо, то що для цього необхідно? Я думаю, така постановка питання правильна. Бо ідея «давайте збережемо тарифи на тому ж рівні» веде в нікуди. Людині завжди треба давати можливість вибору, тоді вона сама ухвалить рішення, з яким буде погоджуватись. Є варіант залишити все як є, тоді, можливо, найближчі  років мережі ще якось будуть функціонувати. Що буде через 15 років? Ми просто фізично не зможемо подолати старіння, тому треба починати зараз. Яким темпом, яким шляхом? Коли я працював на посаді голови НКРЕКП, у нас було своє бачення: для генерації потрібна лібералізація цін, тоді всі інвестори будуть розуміти, що ціни вільні і хто найкраще виробляє електроенергію, які б не були ціни, той і виграє.  Якщо ми не будемо залучати інвестиції в будівництво нових потужностей, діючі скоро повністю деградують. 

У розподільчих мережах необхідно запроваджувати стимулююче тарифоутворення, RAB-тарифи. Це сприятиме залученню фінансового ресурсу для відновлення енергомереж. 

Мета запровадженого НКРЕКП з початку року стимулюючого тарифоутворення, RAB-тарифів, – залучення додаткових інвестицій в модернізацію зношених  розподільчих енергомереж.

Вимога МВФ про створення Антикорупційного суду, навколо якої була зосередженна основна увага, тепер виконана. Залишається остання умова: підвищити ціну на газ. Що робитиме уряд? Він вперто уникає цієї проблеми, водночас йде розслідування щодо «Дюсельдорф+». Гройсман не хоче брати на себе цей тягар перед виборами?

Я думаю, допускається стратегічна помилка, коли відмовляються від виконання власних зобов’язань. Якби в минулому році ціну було змінено на %  та запроваджено принцип потужності, все було б нормально, бо далі невідомо, яка була б ситуація на енергетичному ринку. А зараз на ньому ціни зростуть. Тому вже треба буде на % підвищувати. На таку велику зміну очевидно не погоджуються з політичних міркувань. А МВФ наполягає на виконанні цих вимог. Оскільки я регулярно спілкувався та працював з одними і тими ж людьми (з МВФ, - «Главком») майже чотири роки, мені відома їхня позиція –  чітко кажуть про те, що у нас це було написано в меморандумі, «ми під це дали гроші». Тому думаю,  що з їхньої сторони (МВФ, - «Главком») компромісів може бути дуже мало.

Наталка Прудка, Павло Вуєць, Микола Підвезяний, Станіслав Груздєв, «Главком»

Читайте також перше інтервю нового гоголови НКРЕКП: Оксана Кривенко: Я сама можу кран поміняти, сантехніку відремонтувати, замок врізати

ТЕСМВФНКРЕКПгазтарифиНАБУвугілляДмитро ВовкринокзаконцінивідставканезалежністьдокументиАЕСактивістирозслідуванняУкраїнаЦентренергопрезидентОксана Кривенко

Близько 11 років тому прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заборонила ігорний бізнес в Україні, залишивши легально працювати тільки державні лотереї.

Де-факто ця заборона не працювала ні тоді, ні зараз – усе працювало в тіні, "лудоманів" менше не ставало, правоохоронці наповнювали кишені.

Легалізація "тіньових" ринків – один із стовпів, на якому трималася передвиборна кампанія Володимира Зеленського. Земельний ринок, бурштин, гральний бізнес – усе це команда "Зе!" обіцяла вивести з напівкримінальних тенет.  

Імпульси нової влади збіглися з інтересами окремих великих гравців на "гральному" ринку, які також були зацікавлені в легалізації. Справа почала швидко рухатися. До моменту, поки гравці та законодавці не почали перетягувати ковдру: те, що добре одним, не підходить іншим, і навпаки.

Реклама:

Наразі процес нагадує класичний український неконтрольований затор, який кожен хоче об'їхати.

Здавалося, що розв'язка вже близько, і законопроєкт про гральний бізнес, який Верховна Рада ухвалила на початку року в першому читанні, буде ухвалений до кінця травня. Утім, "дедлайни" вийшли, а документ так і не з'явився в порядку денному Верховної Ради.

Навіть дві таємні зустрічі Зеленського з окремими учасниками ринку та депутатами не дозволили закрити всі спірні питання.

Є вірогідність, що 18 червня документ нарешті буде винесений на голосування, хоча ніхто із співрозмовників ЕП цього не гарантує.

Про що йдеться в статті

 1. Що передбачає законопроєкт про гральний бізнес.
 2. Хто його основні бенефіціари та чому процес ухвалення документа перетворюється на "кулуарні договірняки" із Зеленським.
 3. Як на ухвалення законопроєкту вплинуло повернення Міхеїла Саакашвілі.
 4. Чому документ не передбачає належного контролю за ринком і що це дає найбільшим гравцям.
 5. Що отримає бюджет від ринку азартних ігор: ліцензування і податки.

Хто основні гравці

Букмекери. Найбільші букмекерські компанії представлені такими основними гравцями: "Паріматч", "Фаворит" та російськими групами 1xBet, "Марафон" та "Фонбет". Утім, найбільше на законотворчий процес впливають перші.

За даними співрозмовників ЕП, позиції "Паріматчу" у владних кабінетах допомагають відстоювати голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його давній партнер і товариш Андрій Астапов – юрист, партнер ЮФ Eterna Law. Про їхню роль ЕП уже писала.

"Паріматч". Основний власник – річний непублічний бізнесмен Едуард Швіндлерман. Ще одним співзасновником української ТОВ "Парі-матч" – 1% – є Тетяна Білоруська.

"Фаворит". Засновниками і власниками компанії є Андрій Матюха та Вікторія Скрінченко. Перший є власником десятка інших компаній, на яких зав'язана діяльність букмекерської фірми.

Які напрямки цікавлять: беттинг, відеолотерейні термінали (VLT).

"Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Лотерейники. Тут останні кілька років нічого не змінюється. Основні гравці – компанії "УНЛ" та "МСЛ", які мають державні ліцензії на здійснення лотерейної діяльності, та компанія "Патріот", яка хоч і має ліцензію, але припинила роботу в Україні.

"УНЛ". Основний власник – колишній депутат з БПП Олександр Третьяков. З оператором ЗМІ пов'язували його соратника Гліба Загорія та колишнього голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна. За даними джерел ЕП, Третьяков більше займається операційною діяльністю, а Загорій і Ложкін були інвесторами.

Саме Третьяков веде перемовини від імені "УНЛ". Радник Офісу президента Борис Баум в інтерв'ю goalma.org називав Третьякова співвласником оператора.

"М.С.Л.". Одним з власників та основним обличчям компанії є Георгій Ложенко. Серед співвласників оператора також називали колишніх депутатів Віталія Хомутинніка та Сергія Пашинського. Тесть Хомутинніка Віктор Сопельник навіть був президентом М.С.Л.

Ложенко заперечує присутність ексдепутатів у компанії. "За 20 років я стикався з різними вигадками з приводу бенефіціарів. Ці вигадки завжди мали політичне забарвлення", – каже він.

Які напрямки цікавлять: лотерея, відеолотерейні термінали (VLT).

Мережі лотерей. Під ліцензією цих операторів – тримачів ліцензій – до заборони Кабміну працювали різні мережі. У кожної мережі – свої бенефіціари.

Мережу "Космолот", за даними співрозмовників видання на ринку, контролювали керівники СБУ, зокрема, скандально відомий Павло Демчина.

Мережею "Спортлото" займається колишній депутат, голова Спілки вірменів України Вілен Шатворян, який належить до оточення глави МВС Арсена Авакова.

Які напрямки цікавлять: відеолотерейні термінали (VLT), гральні автомати.

Власники нелегальних гральних закладів. Ідеться про заклади, які контролюють напівкримінальні угруповання, правоохоронці або колишні правоохоронці. За словами одного з авторів законопроєкту, є кілька картелів, хтось має 50 залів, хтось

Які напрямки цікавлять: гральні автомати, казино.

Казино (готелі). "У "Прем'єр-паласі", Intercontinental, Fairmont давно обладнані казино. Тільки чекають закону", – заявляв в інтерв'ю goalma.org головний радник Офісу президента з питань грального бізнесу Борис Баум.

Останні два готелі належать сім'ї Леоніда Юрушева, а перший входить до мережі Premier Hotels and Resorts (п'ять готелів в Україні), яку пов'язують з російською групою VS Energy.

У згаданій групі близько десяти років працював і сам Баум, який від імені Офісу президента курує проєкт про гральний бізнес.

Як відомо, закон дозволяє казино і зали ігрових автоматів тільки в готелях. Утім, Баум не вбачає тут конфлікту інтересів і стверджує, що це зацікавить не лише Premier Hotels, а й мережі Hilton, Hyatt та Sheraton.

Які напрямки цікавлять: офлайн-казино, зали гральних автоматів.

Депутати та чиновники. Частина депутатів співпрацює з окремими гравцями ринку і їхніми лобістами, деякі народні обранці мають свій бізнес, який тісно пов'язаний з гральним.

На двох зустрічах представників галузі з президентом був присутній бізнесмен Ілля Павлюк, який володіє готелями на Буковині. У нього нема офіційної посади, він не політик, зате він має в парламенті групу депутатів з фракції "Слуга народу".

"Деякі депутати із СН мають готелі і намагаються впливати на процес. Деякі відчувають, що за їх спинами відбувається "кулуарщина" і намагаються це використати, мовляв, а нам що з цього", – пояснює один з членів податкового комітету.

Які напрямки цікавлять: усі.

Що треба знати про закон

Перший законопроєкт про легалізацію азартних ігор – № – швидко показав свою нежиттєздатність, коли в парламенті з'явилося сім альтернативних проєктів.

Так виник нинішній проєкт д, який Верховна Рада зуміла ухвалити за основу в січні. Саме цей документ депутати повинні схвалити незабаром.

Напередодні до документа подали 3,5 тис поправок. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив акт до другого читання, залишивши лише половину поправок.

Утім, ключові рішення ухвалюються не на засіданнях комітетів, а на закритих зустрічах із Зеленським. Перша така зустріч відбулася у травні, друга – на початку червня. На них були присутні депутати з податкового комітету, бізнесмени, голова фракції СН Давид Арахамія, представники ОП та радник ОП Борис Баум.

Зустрічі на Банковій дозволили дійти консенсусу. Профільний комітет на останньому засіданні, незважаючи на опір окремих депутатів, підтвердив усі домовленості. Усі, крім однієї.

Що в документі: десять ключових норм 

Перше. Пропонується створення державного органу – Комісії з регулювання ринку азартних ігор. Склад: голова і шість членів. Вона буде здійснювати ліцензування, моніторинг та контроль за діяльністю учасників ринку.

Ця норма, схоже, стане найбільш суперечливою і скандальною.

Річ у тім, що новоспечений голова Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі запропонував свою концепцію ринку азартних ігор. Більшість пропозицій з концепції відкинули, але Зеленський погодився з аргументами щодо корупційних ризиків і виступив проти створення комісії.

За пропозицією Саакашвілі, питання визначення уповноваженого органу пропонувалося віддати на розсуд Кабміну.

Утім, податковий комітет вчинив інакше. Більше того, депутати підтримали поправку депутата із фракції СН Олександра Дубінського, яка дає квоту податковому комітету на призначення членів згаданої комісії.

Як і хто голосували за поправку Дубінського

"Найбільше на створення "гральної комісії" розраховують Баум і Павлюк. Перший хоче її очолити, а другий – проштовхнути на посади членів своїх людей", – поділився з ЕП інсайдом один з членів податкового комітету.

Друге.Загальні вимоги: вік гравця – не менше 21 року, ідентифікація на вході в заклад, реєстр гравців, яким обмежений доступ до гри. Не можуть бути організаторами та учасниками азартних ігор представники держави-окупанта.

Третє.Наземні казино – тільки у п'ятизіркових готелях. Ліцензія коштуватиме 2 млн дол для Києва (понад номерів) та 1 млн дол – для інших населених пунктів (понад номерів).

Будуть надаватися безкоштовні інвестиційні ліцензії на казино на десять років за умови будівництва п'ятизіркового готелю. Для Києва – будівництво готелю на і більше номерів, в інших регіонах – на понад номерів.

В окремих будівлях заміських комплексів також можна буде відкрити казино, якщо площа комплексів – не менше 10 тис кв м і якщо там буде п'ятизірковий готель.

Четверте.Зали гральних автоматів можна буде розміщувати у тризіркових, чотиризіркових та п'ятизіркових готелях. Ліцензія – тис дол плюс дол на місяць за кожен автомат.

Обмеження для готелів Києва – не менше 50 номерів, для інших населених пунктів – 25 номерів. Ліцензія надається на автоматів, в одному залі повинно бути мінімум

Національна лудоманія: чому Україну заполонили гральні заклади

П'яте. Буде дозволятися створення спеціальних гральних зон за рішенням уряду, проте не більше п'яти в Україні.

Шосте. Вхід у бізнес онлайн-казино коштуватиме тис дол. Ліцензія буде надаватися на один сайт.

Сьоме. Букмекерська діяльність буде дозволена в інтернеті та наземних пунктах. Такі пункти можна буде розміщувати тільки в тризіркових, чотиризіркових та п'ятизіркових готелях і на іподромі.

Ставки можна буде робити лише на реальні події, на віртуальні – ні.

Вартість ліцензії – 1 млн дол на рік, до підключення до системи онлайн-моніторингу – утричі більше. Ще дол на місяць – за один наземний пункт.

Восьме. Ліцензія на лотерейну діяльність – на підставі конкурсу. Не більше трьох ліцензій. Вартість – тис дол.

Забороняються відеолотерейні термінали (VLT, автомат, який дозволяє робити ставки на результат відеоігор і працює за принципом генератора випадкових чисел, як лото. – ЕП) та інші пристрої візуалізації.

У році в закон про лотерейну діяльність внесли зміни, що дозволило операторам використовувати VLT. Вони належать до лотерейного обладнання і в багатьох країнах дозволені.

В Україні під виглядом VLT деякі мережі встановили нелегальні "іграшки" і відкрили салони гральних автоматів.

Також лотерейникам забороняється використовувати будь-яке гральне обладнання, лотереї "тото" та "проводити розіграші, що нагадують азартні ігри".

Дев'яте. Дозволяється онлайн-покер, ліцензія – тис дол за один сайт.

Покер на гроші (не турнір) буде можливим тільки в казино. Спортивний покер (турнірний покер) – спортивна гра, порядок проведення турнірів визначає профільне міністерство.

Десяте. Ціна ліцензії для онлайн-казино, букмекерів, залів гральних автоматів в готелях коштуватиме втричі більше до введення в дію системи онлайн-моніторингу. Це означає, що потрійну плату учасники ринку будуть сплачувати ще 2,5 року.

Що не так з моніторингом

Може здатися, що автори проєкту приділили значну увагу питанню контролю.

Так, у документі йдеться про "обов'язкове використання організаторами ігор онлайн-системи, яка буде фіксувати кожну операцію і передаватиме інформацію до державної системи моніторингу в режимі реального часу".

Разом з тим, там же вказується, що система онлайн-моніторингу запрацює через 2,5 року.

Без системи онлайн-моніторингу ніхто не знатиме, скільки гральний автомат, стіл, букмекерська контора чи лотерейний оператор виграли грошей у людей і скільки було учасників ігор.

За даними джерел ЕП, "Паріматч" є одним з найбільших противників запровадження моніторингової системи. У компанії не хочуть, щоб державні органи мали доступ до їх клієнтської бази. Так само букмекери не готові показувати реальні обороти.

"Там все дуже логічно. Швіндлерман (власник "Паріматчу". – ЕП) капіталізує компанію і йде з бізнесу. Ціна цієї компанії буде вищою, якщо у неї буде ексклюзивна база гравців без ризику, що її куплять конкуренти, і вищий заробіток, тому що реальних доходів компанії ніхто не знатиме", – каже представник одного з учасників ринку.

Показовим тут є польський приклад. У році уряд Польщі докорінно змінив гральне законодавство і запровадив систему централізованого моніторингу ринку. Досі ця вимога не була обов'язковою.

Це позитивно позначилося на безпеці гравців і збільшило надходження в бюджет: протягом останніх трьох років Польща демонструє високу динаміку зростання сектору.

У звіті компанії Fantini зазначається, що Totalizator Sportowy, який є лотерейним оператором та організатором ринку гральних автоматів Польщі, у році збільшив дохід на 78% до рекордних 2, млрд дол. У році відрахування оператора до бюджету країни становили млн дол.

Натомість депутати наголошують, що на створення системи онлайн-моніторингу можуть піти роки, а залучати кошти в бюджет треба вже зараз.

На думку одного з учасників ринку, питання можна вирішити за пів року, купивши таку систему в однієї з п'яти світових сертифікованих компаній. Вартість – тис дол.

Що отримає бюджет

Автори нинішньої концепції розраховують збирати з учасників ринку млн дол щорічно. Йдеться про плату за ліцензії та податки.

Більшість опитаних ЕП представників ринку вважають вартість ліцензій заниженою.

"Виглядає так, ніби частина ринку домовилася про відстрочку, щоб не платити більше до бюджету. Утричі збільшена вартість ліцензії – це крихти. "Паріматч" лише на рекламу викинув 50 млн дол (вартість ліцензії для букмекерів до запровадження онлайн-системи – 3 млн дол на рік. – ЕП)", – каже представник однієї з букмекерських компаній.

Співрозмовник ЕП з податкового комітету вважає збори для гральних автоматів ( дол на місяць з автомата. – ЕП) занадто низькими. "Таку суму доходу оператору одна машина дає за день", – наголошує він.

Питань оподаткування цей законопроєкт не вирішує, їх будуть розглядати в рамках окремої законодавчої ініціативи. Уже є п'ять версій законопроєктів, чотири з них передбачають запровадження податку з GGR та податок з прибутку.

GGR – це валовий дохід грального закладу. Для його розрахунку використовується формула GGR = А – В, де "А" – загальна сума зроблених гравцями ставок, "В" – сума отриманих виграшів.

Часто саме цей показник використовують при розрахунку податкових відрахувань. Як правило, сума податку становить певний відсоток від GGR.


Заблоцький М. Б.,
Марусяк О. Р.

Наталуха Д. А.

Дубінський О. А.

Дубнов А. В.

Мулик Р. М.,

Струневич В. О.

Податок на GGR(валовий ігровий дохід)

Казино

10%

12,5%

Не передбачено

З ПК виключаються

всі положення щодо

оподаткування цих

видів діяльності, отже,

діятиме загальне

правило: податок

на прибуток

за ставкою 18%

20%

Інтернет-казино

10%

12,5%

25%

20%

Зали гральних автоматів

10%

12,5%

25%

20%

Букмекерська діяльність

10%

7,5%

25%

20%

Лотерея

10%

22,0%

25%

20%

Податок на прибуток

18%, податок на дохід

не є різницею і не

зменшує фінансовий

результат до оподаткування

18%, податок на дохід

є різницею і зменшує

фінансовий результат

до оподаткування

18%, податок на дохід

є різницею і зменшує

фінансовий результат

до оподаткування

Не передбачено

Виграші

Не оподатковуються

Не оподатковуються

Не оподатковуються,

але податковий агент

подає до ДПС інформацію

про суму виграшу, якщо він

перевищує розмір, визначений

законом про фінмоніторинг

Не оподатковуються

Ставка 0%

17 червня законопроєкти розгляне податковий комітет і визначиться з основною концепцією. За словами депутатів, ухвалений комітетом проєкт може бути винесений в один день з основним законом про легалізацію грального бізнесу.

Фото на головній: goalma.org

игорный бизнесЗеленскийналогипарламент

Реклама:

SOE WEEKLY

Приватизация почти стоит, ФГИУ хочет управлять основными госпредприятиями и может получить нового главу

НБУ призывает госбанки не инвестировать в облигации стран G7, "Украинские распределительные сети" получили государственные доли в пяти облэнерго: главные события в жизни госкомпаний 3 – 10 ноября.

инфраструктура

Шефство стран над восстановлением регионов: сработала ли идея Зеленского

На призыв президента к партнерам помочь в восстановлении пострадавших регионов отозвалось немало государств, однако показательным стал пример только одного из них. (укр)

WEEKLY CHART

Безысходное положение. В каких отраслях бизнес не начал бойкот РФ?

Какие сектора и фирмы до сих пор больше всего поддерживают агрессора.

финансы

Госбанки хотят вложиться в американские облигации, но НБУ против. Что происходит?

Откуда у банков "лишняя" валюта за границей и почему вложить ее в украинский госдолг не так просто? (укр)

фокус

Гонка вооружений. Почему западным странам выгодно поставлять оружие Украине

Кто больше всего выиграл от демонстрации собственных разработок на войне в Украине.(укр)

интервью

"Они учат нас быть членом ЕС". Заместитель министра экономики Соболев о плане Украины на 50 миллиардов евро

Финансовая стабильность страны в последующие годы зависит от того, удастся ли заручиться поддержкой ЕС в размере 50 млрд евро. Заместитель министра экономики Алексей Соболев объясняет, что должна сделать власть для этого. (укр)

Все публикации

Закінчується літо, яке Україна провела в тривожному карантинному очікуванні – що буде далі? Адже за час перебування країни в двохмісячному локдауні, а потім в режимі адаптивного карантину, зупинялися цілі галузі, рушилися налагоджені економічні зв’язки, росло безробіття та падав споживчий попит. Здавалося б, країна має  скотитися під укіс. Однак сьогодні потрібно визнати, що найгіршого вдалося уникнути. Попри те, що статистика захворюваності на Covid набирає обертів, і критика дій влади не вщухає, в економіці відчутні перші сигнали стабілізації. Про те, якою ціною це дається та які сценарії розвитку можна вважати оптимістичними – в розмові з  прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

ПРО ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ І БЮДЖЕТ

- До Бюджетного кодексу на тлі пандемії було внесено зміну про призупинення у році середньострокового бюджетного планування – на три наступні фіскальні періоди. Шок від пандемії минув (хоча не загроза), тож ми повертаємося до усталеного modus operandi? Зокрема, який проєкт бюджету подасть уряд до ВР 15 вересня – на й чи на роки?

- Дійсно, у зв’язку з пандемією бюджетне планування довелося дещо змінити – у травні неможливо було передбачати і планувати на три роки наперед. Але не дивлячись на це, Міністерство фінансів сьогодні планує бюджет на рік і відразу закладає основні параметри також на роки. Будуть представлені індикативні суми по витратах кожного міністерства на наступні три роки, що дозволить відомствам планувати середньострокові програми та бути впевненими у можливості їх фінансування.

- У якому фінансовому стані держава увійшла в третій квартал? Чи підтверджуєте ви оцінки експертів, що бюджетна “діра” наближається до млрд грн? За рахунок яких ресурсів реально подолати її? 

- Цього року ситуація складна і пов’язана з коронавірусом та економічною кризою. Але ніякої “діри” в бюджеті немає. Є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП. Ця сума погоджена з нашими міжнародними партнерами та кредиторами. Вона відносно невисока, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету сягає навіть %. Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближується до мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету. На сьогодні немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту. 

Ніякої “діри” в бюджеті немає. Є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП. На сьогодні немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту

- Яким шляхом піде уряд для подолання дефіциту – болючим, але законним скороченням видатків через парламент, чи звичним українським шляхом – ручного керування бюджетом (десь недовиконали, десь урізали)? Чи погоджуєтесь ви, що перший шлях є чесним та транспарентним, другий же несе серйозні корупційні загрози? 

- Управляти цим процесом в ручному режимі неможливо. Бюджет був затверджений парламентом, в нього внесені всі необхідні зміни ще в II-му кварталі. Відповідно, країна живе згідно затвердженого кошторису. Ми стабільно йдемо в бюджетному графіку, визначеному законом. 

- На які саме джерела покриття бюджету ви розраховуєте? 

- Це і податкові надходження, і дивіденди державних підприємств, і позички на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках. У нас немає сьогодні боргових загроз та протермінувань. Україна вчасно і за графіком виконує всі свої зобов’язання перед кредиторами, не дивлячись на всю складність економічної ситуації в світі та країні. Тому з пошуком коштів проблем не буде.

- Цьогорічний план залучення коштів на внутрішньому ринку через ОВДП виконано вже на 70%. Кабміну вистачить тих обсягів, що залишилися, для “маневру”?

- Звісно. Це планові суми, закладені до бюджету разом з іншими джерелами погашення дефіциту, що також чітко  прораховані. 

- Ви впевнені, що нинішня облікова ставка, яка за останній рік знизилася майже в два рази, залишатиметься настільки ж цікавою для інвесторів в ОВДП, як минулого року? І що вони купуватимуть облігації внутрішньої позики з тим же ентузіазмом?

- Упевнений, що так. Сьогодні Україна цікава як внутрішнім, так і зовнішнім портфельним інвесторам. Нещодавно нам вдалося буквально в один день підписати в Брюсселі угоду про макрофінансову допомогу та здійснити рекордне розміщення єврооблігацій на суму близько $2 млрд. за ставкою 7,25% річних. Це говорить про те, що інвесторам попри все цікаво вкладати кошти в Україну. 

- Який курс долара та рівень інфляції ви вважаєте прийнятним для нинішньої ситуації з наповненням бюджету? 

- У нас є відповідні макропоказники, затверджені Міністерством економіки, і тут я не відступлюсь, - це наш збалансований консенсус-прогноз. Звичайно, ми розуміємо, що рівень інфляції в макропрогнозі вищий, ніж той, який буде по фактичних результатах року. Тут потрібно також зважати на позицію і цільові показники Національного банку. Його індикатор, як відомо, становить 5% (+/-1%). Я вважаю, що в нашій економічній ситуації для підтримки українських експортерів та “розігріву” економіки прийнятним був би показник інфляції в межах %. 

Я вважаю, що в нашій економічній ситуації для підтримки українських експортерів та “розігріву” економіки прийнятним був би показник інфляції в межах %

- А які перспективи виходу курсу долара на бюджетні показники? В бюджеті закладено 29,5 грн/долар, при тому, що середньозважений курс у I півріччі склав 26 грн/долар. Кажуть, передумов до його суттєвого підвищення до кінця року немає, але ж Кабміну ріст курсу був би вигідним, чи не так? Бо, за даними Рахункової палати, тільки через занижений курс бюджет недоотримав 25,5 млрд грн доходів.

- Я розумію стурбованість інвесторів і бізнесу з приводу очікувань можливого росту курсу долара у найближчі чотири місяці. Але ж ми розуміємо, що бюджет переглядався у квітні-травні, коли очікувався значно гірший вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну. Тоді ми перестрахувалися, заклали більші курсові та інфляційні показники. На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб’єктивну думку, курс коливатиметься в районі грн/долар і навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року. Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але у будь-якому випадку ситуація є нормальною. Курс регулюється виключно ринком, і те, що ринок сьогодні оцінює його на рівні 27 гривень за долар, є абсолютно прийнятним. 

Що стосується інфляції. Вона пожвавлює економіку, а нам це зараз дуже потрібно. Ми повинні створювати робочі місця, сприяти експорту, розвитку промисловості і т.д., а 2% інфляції під час кризи - це дуже мало. Усі країни  докладають зусиль, щоб наповнювати свої економіки обіговими коштами і стимулювати рух коштів, а не навпаки, сповільнювати цей процес.

Ми повинні створювати робочі місця, сприяти експорту, розвитку промисловості і т.д., а 2% інфляції під час кризи – це дуже мало

- Сьогодні йдуть серйозні дискусії про підняття мінімальної заробітної плати. Багато експертів кажуть, якщо підвищення до 5 тис. грн ще можна розглядати, то анонсовані ,5 тисяч – дуже ризикований крок, який може викликати подальшу “тінізацію” економіки. 

- Ми ретельно разом з експертами аналізували наслідки і переваги поступового збільшення рівня мінімальної зарплати. Порахували, що цьогорічне підняття з грн до грн буде майже непомітним як для людей, так і для економіки. Але треба розуміти, для чого це робиться. В Україні низька інфляція, сповільнюється споживчий попит та “охолоджується” економіка. Це передвісники економічної кризи. Тоді починаються проблеми у підприємств з зарплатами, у банківської системи з обіговим капіталом, потім настають банкрутства. Тому наше завдання сьогодні розігріти економіку і підвищити споживчий попит. Перший крок у цьому напрямку – допомога пенсіонерам. Ми проіндексували пенсії, зробили відповідні доплати. Це важлива  складова соціальної підтримки людей з боку держави, і ефективний механізм лагідного стимулювання споживчого попиту. Тепер треба робити другий крок. Що таке підняття мінімальної заробітної плати? Це одразу декілька показників. Виведення в офіційну площину більшої суми фонду оплати праці в Україні в цілому. Це підтримка людей з малою заробітною платою в бюджетній сфері. З огляду на наше відставання в цьому питанні від Європи, у нас великий потенціал для підняття мінімальної заробітної плати. І ті кроки, які ми робимо, цілком виправдані, рішення обґрунтовані та прораховані. Так, мінімальну зарплату у 6 тис. грн люди отримають в кінці січня – на початку  лютого наступного року. Ми таким чином частково простимулюємо сезонне післяноворічне падіння споживчого попиту в цей період. Подальше підвищення заплановане на липень – це середина відпускного сезону, коли ділове життя в країні завмирає. В обох випадках, економіка не отримає надмірного інфляційного тиску.

- Скажіть, чи підкріплені ваші розрахунки ростом продуктивності праці в Україні? Все-таки для бізнесу, який не може собі дозволити підвищення зарплат в адміністративному порядку, а лише виходячи з якісних показників діяльності, це буде певним шоком.

- При 5 тис. грн жодних шоків не буде – підприємці додаткового навантаження не помітять. За 6 тис. грн є різні думки. Ми бачимо, що конкуренція за робочу силу останнім часом стимулювала бізнес в питаннях ефективності і підняття зарплат. Таких підприємств близько 80%. Інші мають підтягуватися. У будь-якому випадку, рівень мінімальної зарплати – важливий баланс між реальним сектором економіки та соціальним обов’язком держави. 

Наше завдання сьогодні розігріти економіку і підвищити споживчий попит

ПРО ВЗАЄМОДІЮ МІЖ ГІЛКАМИ ВЛАДИ ТА АМБІЦІЇ

- Чи побачили Ви у новому голові Нацбанку свого однодумця в плані підтримки (кредитування) реального сектора економіки? І якщо так, то які кроки нового голови ви вважаєте найбільш вдалими?  

- Комунікація з НБУ у нас відкрита й конструктивна. Вона дає свої результати. Ви ж бачите, як планомірно і впевнено знижувалась облікова ставка НБУ. Це була спільна робота Національного банку і спеціалістів Мінфіну,  Мінекономіки. У нас є амбітні цілі, ми працюємо спільно над тим, щоб запровадити нові економічні, фінансові механізми і моделі для зниження вартості кредитного ресурсу, для доступності такого кредитного ресурсу як для бізнесу, так і для приватних споживачів.

У нас чи не вперше за всю історію Незалежності ставка по іпотечному кредиту в національній валюті впала до 10%. Ми ведемо діалог з банкірами та  забудовниками. Вони кажуть, це чудовий сигнал для стимулювання розвитку галузі, яка має високий мультиплікатор створення робочих місць в суміжних галузях.

Те ж саме можна сказати і про програму «Велике будівництво», і про програму кредитування малого, середнього та мікробізнесу “Доступні кредити %”. В останній, наприклад, цього тижня ми вже вийшли на 5 млрд грн виданих і рефінансованих кредитів. Загалом заявок, що розглядаються банками по цій програмі, є більш, ніж на 30 мільярдів гривень. Це теж важливі показники нашої спільної роботи з Національним банком роботи.

У нас чи не вперше за всю історію Незалежності ставка по іпотечному кредиту в національній валюті впала до 10%

- Але ж скептики кажуть, що кредити за програмою “” видають надто повільно. До кінця цього року планувалось видати 50 тисяч кредитів, а видано лише 2 тисячі. 

- Потрібно розуміти, що знадобилось пів року на відпрацювання усіх банківських механізмів і формування довіри до цього інструменту антикризової підтримки. Сьогодні програма вийшла якраз на пік свого попиту. І темпи приросту зараз, напевно в десятки, а то і сотні, разів перевищують темпи росту обсягів кредитування ще  три місяці тому. До кінця року у нас є ще час, щоб ми вийшли на заплановані 50 тисяч кредитів, враховуючи як швидко розвиваються події, і те, на який високий рівень взаємодії вийшли банківські установи та бізнес.

- Облікова ставка оптимальна чи є ще резерви до її зниження, і чи це потрібно в цій ситуації?

- З точки зору Міністерства економіки і Міністерства фінансів, напевно, ще є куди її знижувати, але тут вже ми досягли певного монетарного балансу. На черговому правлінні НБУ було прийнято рішення не змінювати облікову ставку. Ми думаємо, що певний час вона буде зафіксована на нинішньому рівні. Це якщо не трапиться форс-мажорів чи шоків. Банківська система має адаптуватися до такого рівня облікової ставки. Усі зацікавлені в здешевлені кредитного ресурсу. І, звичайно, хотілось би, щоб їх ціна продовжила своє зниження до ідеально комфортного для споживачів рівня у %. Це точно не проста задача для України, тим більше в епоху світової економічної кризи і пандемії. Але в усякому разі такі амбітні цілі ми маємо. 

- У цьому вам знадобиться тісна співпраця з парламентом, який останнім часом працює далеко не в тому турборежимі, що напочатку. 

- Ця співпраця ніколи не була простою, але вона точно є сьогодні конструктивною. Ми вийшли на такий рівень взаєморозуміння, який дозволяє  спільно працювати, щоб законопроекти були чітко виписані, відпрацьовані і давали максимальний ефект. Вже з вересня почнеться новий політичний сезон. Він буде турбулентним і складним з огляду на  місцеві вибори. Це треба сприймати як природний процес. Але співпраця з парламентом, якщо брати її прагматичну сторону, у нас є і вона, впевнений, продовжиться.   

- Цілий ряд законів знакових, важливих, резонансних, обговорюваних в суспільстві вже прийнято (про ігровий бізнес, про пожвавлення ринку капіталу, про бурштин і т.д). Якого економічного ефекту ви очікуєте від того, що вже прийняли, і від того, що планується прийняти найближчим часом, що зможе підтримати економіку?

- Насправді кожен з прийнятих парламентом законів має дуже конкретний прорахований економічний вплив і на бюджет, і на розвиток економіки. Наприклад, закон про гральний бізнес. Це від мільйонів до 5 мільярдів гривень щороку і до 60 тисяч робочих місць, за оцінками експертів. На сьогодні в парламенті є ще цілий ряд таких законопроектів, у тому числі, ініційованих урядом. В серпні має відбутися позачергова сесія, куди будуть винесені дуже важливі питання – ратифікація макрофінансової допомоги, закон про збільшення мінімальної заробітної плати, тощо. Насправді багато реформістських законопроектів чекає своєї черги, і вони будуть обов’язково прийматися, тому що ми знаходимося в процесі цілого ряду реформ. Це і наше нове міністерство стратегічних галузей, і масштабна приватизація держпідприємств, і їх корпоратизація.

ПРО РЕФОРМИ І КОРПОРАТИЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

- Що ви бачите в ролі провідних стратегічних галузей – ІТ, агро, космос? І де тут наша найбільша надія?

- Є відповідний указ Президента, яким визначені стратегічні галузі економіки. Що ми тут бачимо. Це створення, наприклад, аерокосмічної установи, де ми хочемо виділити авіаційну і космічну галузі і взяти їх під централізоване  управління. Окремо хочемо зайнятися оборонно-промисловим комплексом, це теж наш експортний потенціал і величезний міжнародний попит. 

Маємо велику надію, що віцепрем’єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості сприятиме консолідації усіх підприємств, а також усіх їх інтелектуальних та матеріальних ресурсів у потужний економічний “кістяк”. Загалом наші стратегічні галузі – це галузі високої доданої вартості, які мають високий мультиплікатор створення робочих місць. Це будівництво вагонів, локомотивів, турбін, енергетичного устаткування. Наприклад, одне робоче місце в авіабудуванні автоматично створює до 50 робочих місць в суміжних галузях, а ті в свою чергу створюють додаткові продукти для своїх підприємств. А це податки, наповнення бюджету, залучення валюти в Україну. Ось на цьому ми зараз зосереджуємо свою увагу і спрямовуємо Міністерство стратегічних галузей промисловості. 

- Розкажіть про ваше бачення майбутньої трансформації державного концерну "Укроборонпром"?

- Ідея в тому, щоб трансформувати його за галузевим принципом і навести порядок в управлінні його підприємствами. Де це ще таке існує, щоб стратегічні інноваційні підприємства залишались без замовлень, доходів і зарплат, обслуговуючи якісь приватні корупційні інтереси? 

Підприємства треба очистити від боргів, дати правильний менеджмент і вивести на світовий рівень. Завдання технічно не складне, але потребує сильної політичної волі. Оборонна галузь – це завжди рівень урядової співпраці і управління, така модель прийнята в усьому світі. Держава останнім часом не мала повного розуміння, що відбувається з концерном, не було контролю.  А ми хочемо наші оборонні підприємства вивести на рівень світових стандартів. Попит на нашу продукцію є у світі. Питання в тому, щоб ми могли його задовольнити якісно і вчасно. Окрім того, внутрішнє виробництво та оборонне замовлення теж має якісно змінитися. 

Хочемо наші оборонні підприємства вивести на рівень світових стандартів

- Чи піде уряд на реформування “Укрзалізниці”? Адже, здається, лише на рівні уряду реально вирішити це питання – сама “Укрзалізниця” ніколи не витягне сама себе – не піде на відділення вантажних перевезень від пасажирських, розділення сегментів інфраструктури та інші болючі кроки. Що потрібно, аби провести таке реформування? 

- Ви так цікаво сказали, сама себе не витягне А як? Якщо є комерційне підприємство, яке потрапило в турбулентність, байдуже, монополіст чи ні, воно має вирішувати свої проблеми самостійно. Укрзалізниця не виключення. Внутрішні реформи вона має проводити як звичайний бізнес.

Для цього й проводиться її корпоратизація. Взагалі реформа корпоратизації державних підприємств, що  відбувається в Україні, покликана захистити ці підприємства від будь-якого політичного впливу, щоб унеможливити політичну корупцію на цих підприємствах. Щоб управляти ними як бізнесом. В Укрзалізниці такі органи управління створені і невдовзі там з’явиться новий керівник, який виграв серйозний кадровий конкурс. Людина зараз проходить спецперевірку і думаю, що вже наступного тижня буде призначена рішенням уряду.

Перед керівником Укрзалізниці стоятиме завдання внутрішнього реформування, тому що коронакриза дуже боляче вдарила по підприємству. Практично були зупинені пасажирські перевезення. При їх збитковості, вони покривали велику частину постійних витрат підприємства. Але далі існувати в такій заплутаній бізнес-моделі з пасажирськими та вантажними перевезеннями, як зараз, Укрзалізниця не може. Потрібно виокремлювати напрямки  і наводити там порядок, залучаючи інвесторів та іноземний досвід. 

Реформа корпоратизації державних підприємств, що  відбувається в Україні, покликана захистити ці підприємства від будь-якого політичного впливу

ПРО МИСТЕЦТВО КОМПРОМІСІВ

- Що Ви думаєте про обмеження зарплат в державному секторі на час карантину? Яким Ви бачите шлях та часові рамки його вирішення, до того ж у світлі зобов‘язань, взятих Україною перед МВФ? За цим зобов’язанням обмеження мало бути зняте до 30 червня, зараз вже серпень Багато хто говорить, що через це обмеження ефективні чесні менеджери змушені йти, тому що їх не задовольняє рівень оплати. 

- Дуже важливе питання. Ми дійсно маємо сьогодні вже цілий ряд прецедентів, коли в результаті депутатського рішення про обмеження зарплат на держпідприємствах ма мінімальними заробітними платами, якісні топменеджери з державних установ, банків, промислових підприємств звільнилися і пішли в приватний сектор. 

Коли це питання виносилося в парламент, ідея полягала у тимчасовому обмеженні. Називалися строки - завершення карантину, плюс два місяці. Але тоді, у квітні, ніхто не знав, як розвиватиметься епідситуація та як довго триватиме карантин. Сьогодні ми розуміємо, що карантин залишатиметься і надалі. За відсутності вакцин і ліків – це єдиний ефективний інструмент контролю за рівнем захворюваності. На жаль, ми продовжуємо втрачати якісний менеджерський кадровий потенціал і сьогодні стоїть питання прийняття змін до депутатського закону. Урядовим рішенням ми не можемо його змінити. Тим більше є подання до Конституційного Суду, що затягує строки. Тож будемо зі свого боку вести діалог з парламентом, шукати компроміс.

Ми продовжуємо втрачати якісний менеджерський кадровий потенціал і сьогодні стоїть питання прийняття змін до депутатського закону про обмеження зарплат в держсекторі

- Яким Ви бачите шлях остаточного вирішення конфлікту між атомною енергетикою і “зеленою”?

- Шлях дуже простий – це енергетичний баланс країни. Він затверджений, його треба дотримуватися. Тут не йде мова про конфлікт між видами енергетики, а про системну кризу в енергетичній системі України. Ми, на жаль, не один місяць до цього йшли, й потрапили в неї одночасно з початком епідемії та економічної кризи. По-перше, сталося зниження загального попиту, по-друге – в енергосистемі виник дисбаланс через перевиробництво сонячної енергії. З приходом весняно-літнього сезону в Україні цього року в експлуатацію ввели вдвічі більше об’єктів сонячної енергетики, ніж було заплановано. Причому, ми вимушені за цю енергію платити, тому що так укладені угоди: споживаєш чи не споживаєш, а плати. Цю ситуацію я однозначно кваліфікую як безвідповідальність минулих керівників Укренерго, які бездумно видавали дозволи на будівництво сонячних електростанцій. Можливо тут була присутня корупційна складова, нехай правоохоронні органи з цим розбираються. Стратегічно хочемо, щоб Україна стала країною, де більша частина енергетики є “чистою”, але не такою ціною, як зараз – з тарифом від 5 до 15 гривень за кіловат. Це, певно, найдорожча “зелена” енергія в Європі. При тому, що в Україні є всі передумови для того, щоб ця енергія коштувала 1,,3 грн/кВт. 

На сьогодні нам вдалося  збалансувати ринок. Ми провели перемовини з інвесторами в зелену енергетику, зберегли ціну для населення на рівні 1,68 грн/кВт, яку, і я на цьому завжди наголошував, ми не будемо змінювати.  Сьогодні «Енергоатом» працює в штатному режимі, проводяться всі планові ремонти, попит на електроенергію зростає. Лишається питання фінансового збалансування ринку, тому що у нас є борги перед виробниками альтернативної енергії. І воно потребуватиме більше часу для вирішення, тому що мова йде про мільярдну заборгованість. Але в нас є надія, що із запуском аукціонів на побудову нових станцій, де переможець визначатиметься за пропозицією найнижчого тарифу, проблема з часом зникне.

Стратегічно хочемо, щоб Україна стала країною, де більша частина енергетики є “чистою”, але не такою ціною, як зараз

ПРО СКЛАДНІ, АЛЕ ВКРАЙ ПОТРІБНІ РІШЕННЯ

- Наближається опалювальний сезон. Світові ціни на газ залишаються на рекордно низькому рівні. Однак у нас все ще існують законодавчі проблеми, що не дозволяють перенести ці низькі ціни на газ в тарифи на тепло. Йдеться про законопроект , який був відправлений парламентом на повторне друге читання. Чи встигнемо увійти в опалювальний сезон з переглянутими у бік зменшення тарифами на теплову енергію? 

- Наскільки я пам’ятаю, цей законопроект ми виносимо на серпневу позачергову сесію. Все, що мав зробити уряд в частині запровадження ринку газу і ринку енергоносіїв, уряд зробив. Для перехідного періоду ми запровадили механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на продавців газу. Після відміни ПСО для плавного запуску ринку  на аукціоні був обраний постачальник «останньої надії». На найближчі три роки ним став державний «Нафтогаз». Ця компанія, в разі якщо якийсь споживач не вибере собі постачальника або з його постачальником що-небудь трапиться, зобов'язана продавати населенню газ протягом 60 днів з нульовою націнкою, поки домогосподарство не знайде собі нового постачальника. 

Стосовно комунальних послуг, тут тариф регулюється НКРЕКП. Зараз Комісія має реалізувати всі свої повноваження для того, щоб переглянути тарифи комунальних підприємств в частині приведення їх до ринкових цін. Тобто, перевірити та враховувати ринкову ціну газу в складовій собівартості. Але це питання до місцевих органів самоврядування і до НКРЕКП, воно поза повноваженнями уряду.

НКРЕКП має реалізувати всі свої повноваження для того, щоб переглянути тарифи комунальних підприємств в частині приведення їх до ринкових цін

- Яку найбільш важливу, на Вашу думку, інформацію, треба було б донести зараз до людей?

- Ковід-фонд і дороги. Питання фінансування дорожнього будівництва за рахунок коштів фонду боротьби з коронавірусом постійно викликає дискусії в суспільстві. Хочу наголосити на правильності цього рішення. Якщо спочатку карантину люди переважно боялися хворіти, то потім лише чверть громадян боялися самої епідемії, а інші мали страх перед економічними наслідками, спричиненими коронакризою. Саме це і зумовило перерозподіл коштів. Ми розуміли, що заробітні плати медикам, закупівля медикаментів, засобів захисту, облаштування лікарень і таке інше – це, безперечно, вкрай важливі речі. Та ще важливіше було підтримати людей і зменшити тиск на економіку в цілому. І один з кращих шляхів – це інвестиції у будівництво. Масштабне дорожнє будівництво – саме те, що забезпечує великий мультиплікатор по створенню робочих місць та розігрів економіки. 

Якщо у когось і досі виникають сумніви стосовно правильності перерозподілу коштів Ковід-фонду на “Велике будівництво”, я готовий їх розвіювати з цифрами в руках

- Наскільки Ваші розрахунки виявилися вірними?

Ефект проявився у всіх сферах – і в середньому, і в малому, і в мікробізнесі. За рахунок цього світова криза та карантинні обмеження не мали вкрай негативного впливу на економіку. Ми впровадили кредитні та інвестиційні програми, компенсували втрати за збережені робочі місця, спростили реєстрацію та нарахування допомоги  безробітним. Все це сприяло боротьбі з наслідками Covid Якщо у когось і досі виникають сумніви стосовно правильності перерозподілу коштів Ковід-фонду на “Велике будівництво”, я готовий їх розвіювати з цифрами в руках. У нас від початку карантину дуже різко зросла кількість зареєстрованих  безробітних – з тисяч до більш ніж тисяч. На сьогодні ми офіційно працевлаштували близько тисяч людей. Якщо на піку реєстрації були такі дні, коли в центрах зайнятості реєструвалося по тисяч людей одночасно, то сьогодні ця цифра пішла на спад. Це якраз динамічний показник, який демонструє певне покращення економічної ситуації. І що саме важливе для мене, стабілізацію ситуації в сфері зайнятості.

Ми продовжимо програму «Велике будівництво», зокрема,  будівництво доріг і розпочнемо також проекти по будівництву мостів. Це більш складні інженерні споруди, тому вони дадуть імпульс до розвитку промисловості з високою доданою вартістю. Логіка уряду і Президента України в тому, щоб в країні широко діяли заходи економічного стимулювання. Без цього кризу не подолати. 

Олександр ХарченкоОксана Поліщук, Київ

Фото Геннадія Мінченка

АкціїДивитися все

Товари зі знижкоюДивитися все

Швидка
відправка

%

Безкоштовна доставка

Плита Vestfrost GE 56 TW
8 ₴

В наявності

Плита Vestfrost GE 56 TW

Тип плити - комбінована / Розміри (ШхГ) - 50х60 см / Колір - білий / Тип варильної поверхні - газова / Кількість зон нагріву - 4

Швидка
відправка

%

Безкоштовна доставка

Холодильник Bosch KGV36UW
17 ₴

В наявності

Холодильник Bosch KGV36UW

Загальний обсяг (корисний) - л / Кількість камер - 2 / Кількість компресорів - 1 / Наявність No Frost - відсутній / Розташування морозильної камери - нижнє

Швидка
відправка

-9%

Безкоштовна доставка

Пральна машина LG F2J3HS2W
16 ₴

В наявності

Пральна машина LG F2J3HS2W

Завантаження (прання) - 7 кг / Сушіння - без сушіння / Швидкість віджимання - об/хв / Кількість програм - 10 / Клас енергоспоживання - А+++

Швидка
відправка

%

Хіт продажів

Безкоштовна доставка

Пилосос Jimmy Wireless Vacuum Cleaner Silver (JV53S)
6 ₴

В наявності

Пилосос Jimmy Wireless Vacuum Cleaner Silver (JV53S)

Об&#;єм пилозбірника - л / Рівень шуму - 78 дБ / Форм-фактор - вертикальний + ручний / Тип пилозбірника - контейнер (без мішка) / Тип прибирання - сухе

Швидка
відправка

%

Хіт продажів

Безкоштовна доставка

Робот-пилосос Dreame F9 (RVS5-WH0)
8 ₴

В наявності

Робот-пилосос Dreame F9 (RVS5-WH0)

Тип - робот-пилосос / Тип прибирання - сухе, вологе / Керування - на корпусі, через смартфон / Тип оброблюваного покриття - ворсистий килим, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка / Об&#;єм контейнера збору пилу - мл

НовиниУсі новини

Grifon влаштує ваш побут

Grifon влаштує ваш побут

Під брендом Grifon випускається якісна українська побутова техніка. Продукція компанії поєднує в собі надійність, функціональність, комфорт у використанні та цінову доступність. При виробництві побутової техніки Grifon дотримуються високих стандартів якості. Партнерами української компанії є провідні лідери галузі.

Новий захищений планшет Oscal Spider 8

Новий захищений планшет Oscal Spider 8

Коли виробник називає планшет Oscal Spider 8 захищеним, це не порожній звук. Гаджету справді не страшні падіння, механічні пошкодження та навіть несприятливі погодні умови. При цьому ви не зможете сумніватися в його ефективності та продуктивності. Давайте познайомимося з ним ближче.

Перша live-збірка Asgard у магазині Click!

Перша live-збірка Asgard у магазині Click!

У магазині Click відбувся перший майстер-клас зі збірки ігрового комп&#;ютера Asgard. Більше тисячі людей прийшло подивитися, як профі бренду збирають крутий ПК на базі комплектуючих від GIGABYTE та DeepCool.

Збірка ігрових ПК Asgard. Затребувані моделі, умови та вартість

Збірка ігрових ПК Asgard. Затребувані моделі, умови та вартість

Asgard - це молодий український бренд ігрових персональних комп&#;ютерів. Його візитна картка - індивідуальна збірка. У цьому матеріалі розповідаємо чому варто спробувати такий формат і як протестити його в нашому магазині Click в ТРЦ Respublika Park.

Знижки до - 50% на товари до школи

Знижки до - 50% на товари до школи

До початку навчального року goalma.org підготував неймовірні знижки на різні серії товарів — рюкзаки, гарнітуру, геймерські меблі та аксесуари до ПК. Ми як завжди пропонуємо якісні продукти від перевірених постачальників, а у цій статті дамо більш детальний опис запропонованих позицій. Акція діє до 30 вересня.

Підготуйтеся до осені завчасно: яке джерело безперебійного живлення обрати

Підготуйтеся до осені завчасно: яке джерело безперебійного живлення обрати

Перебої з електропостачанням негативно позначаються на роботі комп&#;ютера, принтера або домашніх пристроїв. Щоб захистити своє обладнання, варто встановити джерело безперебійного живлення (ДБЖ). У цій статті ми розглянемо кілька моделей, які здатні забезпечити надійну роботу вашої техніки в умовах нестабільності мережі.

Ми відкрилися!

Ми відкрилися!

Перший флагманський магазин Click відкрився в Києві! Тепер товари з нашого асортименту можна роздивитися та купити в торговому центрі Respublika Park. Також в магазині можна спостерігати за процесом створення геймерських ПК Asgard. Як саме? Читайте далі

Як налаштувати Wi-Fi роутер

Як налаштувати Wi-Fi роутер

Роутер з бездротовою точкою доступу Wi-Fi гарантує стабільну та швидкісну мережу для роботи в інтернеті як вдома, так і в офісі. Є можливість здійснити підключення ноутбуків, планшетів, телефонів, телевізорів та моніторів, а також інших пристроїв. Необхідно правильно розташувати прилад у приміщенні, налаштувати для повноцінного функціонування.

COBRA - ТОП-3 комп’ютерів сезону

COBRA - ТОП-3 комп’ютерів сезону

Під брендом COBRA випускаються потужні та сучасні комп’ютери, які можна використовувати, як для роботи, так і для геймінгу.

Як правильно вибрати Wi-Fi-роутер для дому

Як правильно вибрати Wi-Fi-роутер для дому

Якісний роутер — не лише бездротова роздача інтернет-трафіку в будинку, а й обладнання, здатне захистити дані, що передаються мережею. Також він має забезпечити стабільний сигнал та належну швидкість. У нашій статті ми розповімо, як вибрати хороший маршрутизатор для дому та які особливості слід враховувати.

Обирайте світ Ecо разом з Logitech!

Обирайте світ Ecо разом з Logitech!

Свідоме ставлення до оточення — це сучасна ознака зрілого бренду, що дивиться в майбутнє з турботою і перспективою. Logitech не тільки йде цим шляхом, а й залучає партнерів та запрошує клієнтів.

Який вибрати wifi роутер із сім картою та 4G

Який вибрати wifi роутер із сім картою та 4G

4G роутер — спеціальний портативний пристрій прийому та передачі даних, що поєднує в собі модем, який підтримує технологію 4G LTE, та вбудований модуль Wi-Fi. З кожним роком популярність такого обладнання зростає, адже підключення до Інтернету — невіддільна частина сучасного життя. У цій статті ми розповімо, як вибрати такий девайс під свої потреби та на які нюанси варто звернути увагу.

Як перевірити блок живлення ПК програмно

Як перевірити блок живлення ПК програмно

Неполадки в блоці живлення можуть впливати на роботу всього комп&#;ютера. Завдяки йому відбувається перетворення електрики зі змінного струму в постійний, подача і розподіл на всі компоненти ПК.

Logitech: швейцарська якість комп’ютерної периферії

Logitech: швейцарська якість комп’ютерної периферії

Компанія Logitech добре знайома користувачам комп&#;ютерної техніки, оскільки це популярний бренд периферійних пристроїв. Вона працює з року, її продукція сьогодні поставляється до більш ніж країн. Історія компанії розпочалася з виробництва комп&#;ютерних мишей.

Покращуй гру з периферією від Corsair

Покращуй гру з периферією від Corsair

Corsair — топовий бренд ігрової периферії, який підніме ваш ігровий досвід на новий рівень. Точність і чуйність клавіатури та миші, захопливий звук і комфорт навушників - кожен пристрій Corsair створено для того, щоб повністю зануритися в ігровий всесвіт.

Заморозити все: у літню спеку додамо прохолоду з технікою від Grifon

Заморозити все: у літню спеку додамо прохолоду з технікою від Grifon

У спекотну літню спеку, коли нещадно палить сонце, хочеться відчути свіжість і прохолоду. Це час урожаю овочів і фруктів, які хочеться "забрати з собою" в зиму. У приготуванні холодних напоїв та страв, заморожуванні овочів та фруктів, вам допоможе український бренд Grifon.

Як встановити водяне охолодження на ПК

Як встановити водяне охолодження на ПК

У сучасних комп&#;ютерах високої продуктивності навантаження на процесор і відеокарту часто величезне. Під час тривалої роботи пристрої можуть нагріватися, що негативно позначається на їхньому функціонуванні та терміні служби. Щоб цього уникнути, рекомендується встановити систему водяного охолодження.

Як запустити материнську плату без кнопки

Як запустити материнську плату без кнопки

Кожен користувач комп&#;ютера, який стикався з неполадками кнопки ввімкнення на своїй материнській платі, знає, як сильно це дратує. Однак, є кілька способів запустити пристрій без натискання на кнопку, що допоможе уникнути подібних проблем.

Який вибрати блок живлення для ПК

Який вибрати блок живлення для ПК

Під час комплектації комп&#;ютера багато хто припускається однієї й тієї самої помилки — не приділяють достатньої уваги вибору блока живлення. Насамперед концентруючись на процесорі та відеокарті, купуючи БЖ за принципом "щоб було", не розуміючи, що навіть найдосконаліші й найдорожчі комплектуючі не виживуть у разі збою в електромережі. Блок, що не впорався з перевантаженням, не захистить комп&#;ютер.

Як перевірити блок живлення на ПК

Як перевірити блок живлення на ПК

Іноді трапляється так, що комп&#;ютер раптово перестає працювати. Щоб таких спонтанних ситуацій не траплялося, рекомендується періодично перевіряти блок живлення ПК, оскільки найчастіше причина поломки криється саме там.

Геймерські ПК від ASGARD з унікальною пропозицією від goalma.org

Геймерські ПК від ASGARD з унікальною пропозицією від goalma.org

Процес збірки ідеального ПК більше не має вас хвилювати! Бренд ASGARD створив ідеальні рішення для геймерів та тих, хто працює з медіаданими. Далі розповімо в чому ж головна особливість комп’ютерів від ASGARD та яку унікальну пропозицію має інтернет-магазин goalma.org

Чому гуде блок живлення ПК

Чому гуде блок живлення ПК

Комп&#;ютер давно став незамінним приладом у будь-якій сфері діяльності. Він допомагає працювати, вчитися, розважатися та відпочивати. Тому нехарактерні ознаки його функціонування викликають побоювання, іноді небезпідставні. Сторонні звуки, сильні шуми, гудіння належать до таких симптомів. Дані явища можуть означати одне – щось вийшло з ладу, тому треба з&#;ясувати та усунути проблему.

Чому геймери в усьому світі люблять периферію 1stPlayer?

Чому геймери в усьому світі люблять периферію 1stPlayer?

Ігрова периферія 1stPlayer швидко завоювала любов геймерів у всьому світі. Її обирають як любителі, так і люди, які займаються кіберспортом професійно. На що звернути увагу при виборі периферії 1stPlayer? Про це докладно у нашому тексті.

Цікаві ідеї вибору подарунка до Дня Матері

Цікаві ідеї вибору подарунка до Дня Матері

Наближається чудовий привід порадувати головну жінку в житті кожної людини — День Матері. Щоб ви не губилися в розмаїтті товарів і пропозицій, ми зробили добірку ідей для подарунка. Просто дочитайте статтю до кінця і прийміть правильне рішення.

Oscal Pad 13 – альтернатива ноутбуку

Oscal Pad 13 – альтернатива ноутбуку

Свого часу ноутбуки замінили стаціонарні комп&#;ютери, тепер настала ера планшетів. Oscal Pad 13 точно впорається з більшістю базових щоденних завдань, а також із деякими складними. Це універсальний гаджет, який підійде всім: завзятим ігроманам, любителям веб-серфінгу, кіноманам, офісним співробітникам.

Що краще – смартфон чи кнопковий телефон?

Що краще – смартфон чи кнопковий телефон?

Здається, смартфонами користуються практично всі ваші знайомі. При цьому кнопкові телефони зайняли свою нішу на ринку та впевнено нарощують продажі. Кому ж підходять моделі із сенсорним екраном, а хто вибирає із кнопками? Давайте разом розберемося з перевагами та недоліками!

Як користуватись IP камерою? Короткий гайд із встановлення та підключення

Як користуватись IP камерою? Короткий гайд із встановлення та підключення

Передача зображення в реальному часі з одного пристрою можлива завдяки IP камері. Встановлення, підключення та налаштування потребує небагато часу. Ми розповімо, як зробити це швидко і просто, ваша камера була готова до роботи. Знімайте та транслюйте відео, використовуючи лише один невеликий девайс.

ТОП-5 пилососів, що допоможуть з прибиранням до свят

ТОП-5 пилососів, що допоможуть з прибиранням до свят

Наближення свят — привід організувати генеральне прибирання. Саме тому ми зробили добірку найкращих пилососів за суперціною, що точно стануть вам у нагоді цієї весни. Дізнайтеся, який саме пилосос купити та зустрічайте свята в ідеально чистому і затишному домі!

Як вибрати бездротовий маршрутизатор

Як вибрати бездротовий маршрутизатор

Головна вимога до маршрутизатора — швидкий інтернет. Але також варто врахувати площу покриття, покоління Wi-Fi, кількість LAN-портів та багато іншого. Про головні характеристики бездротових маршрутизаторів для вдалої покупки розповімо у цій статті.

Традиційний пилосос VS робот-пилосос - чи є сенс купувати одразу 2 машини?

Традиційний пилосос VS робот-пилосос - чи є сенс купувати одразу 2 машини?

Чи потрібен пилосос, якщо є робот пилосос? І це не риторичне питання, а реальна спроба розібратися у різниці двох пристроїв та можливості їх поєднання. Чи може робот дістатися туди, куди великій машині зась? І чи може традиційна машина відчистити ваш дім так, що роботу і не снилося? Постараємося розібратися!

Як захистити домашню техніку від стрибків напруги?

Як захистити домашню техніку від стрибків напруги?

Щоб коротке замикання не вибило із ладу холодильник, телевізор, комп’ютер чи пральну машину команда goalma.org радить придбати джерело безперебійного живлення вже зараз! Які є види ДБЖ? Як вони працюють? Так яке саме джерело потрібне у вашому домі?

Як вибрати ноутбук для дому та офісу?

Як вибрати ноутбук для дому та офісу?

Зазвичай користувачі замінюють старий ноутбук на новий приблизно раз на 5 років. Щоб не довелося робити це частіше, пропонуємо вам ТОП-список основних технічних критеріїв. Але головне визначитись - для яких задач він вам потрібен? З якими навантаженнями доведеться стикатися?

Маршрутизатори для швидкого підключення до мережі

Маршрутизатори для швидкого підключення до мережі

Швидкість та якість сучасного інтернету не припиняють вражати. Майже з будь-якого мобільного пристрою можна вийти в мережу, а один маршрутизатор може надати надійне з’єднання практично у будь-якому куточку країни. Цього разу в нашому блозі ми зробили підбірку маршрутизаторів, які стануть у пригоді вдома, в офісі чи за містом.

ТОП-3 планшети, що готові до цілодобової роботи

ТОП-3 планшети, що готові до цілодобової роботи

Особливість будь-якого планшета полягає у його мобільності. Невеличкий, але багатозадачний девайс можна взяти з собою у подорож, на заняття або робочу зустріч. Ми зробили підбірку топових моделей, які подобаються споживачам за багатьма характеристиками.

Увага - великі знижки під вашу ялинку!

Увага - великі знижки під вашу ялинку!

Кому що подарувати? Як вгадати бажання рідних та друзів? І як вкластися в бюджет? Зробили класну підбірку подарунків з великими знижками - щоб на Новий рік ви принесли справжню радість найдорожчим людям!

Що подарувати малечі до Дня Святого Миколая

Що подарувати малечі до Дня Святого Миколая

Кожна дитина чекає на незабутній подарунок від Миколайчка під подушкою. Ми вирішили допомогти батькам розібратися у різномаїтті пропозицій та зібрали перелік товарів з лаконічним описом. Знайомтесь та обирайте!

Чому планшет - ідеальний вибір для блекауту.

Чому планшет - ідеальний вибір для блекауту.

Коли часто відключають світло, доводиться шукати оптимальні рішення для роботи та навчання. У цій статті ми розповімо докладніше, чому планшет може стати ідеальним вибором, коли відключають електрику.

Техніка, яка зробить цікавішими ваші будні

Техніка, яка зробить цікавішими ваші будні

Ми знаємо, що ви любите цікаво та весело проводити час у компанії друзів або продуктивно працювати. Наш огляд допоможе вам зорієнтуватися в якісних девайсах.

USB-hub — корисний девайс, що полегшує життя

USB-hub — корисний девайс, що полегшує життя

Цього разу поговоримо про USB-хаб — невеличкий пристрій, який буде корисний користувачам комп’ютерів та ноутбуків. Він здатен об’єднати в одному вузлі підключення декілька USB-приладів. Тобто, якщо вам потрібно приєднати одноча

Увага акція! Найкращі пралки цієї осені за ТОП-цінами

Увага акція! Найкращі пралки цієї осені за ТОП-цінами

Пральна машина Candy чи Vestfrost? Вертикальне завантаження чи горизонтальне? З сушаркою чи без? Щоб вибрати найвигідніший варіант - почитайте, на які моделі зараз діють знижки. Адже це реальний привід задуматися про нову машинку!

Техніку купи - на уроках не тупи!

Техніку купи - на уроках не тупи!

Готуємось до вересня разом! Оголошуємо найкрутіші знижки до Back to School! Ноутбуки, комп&#;ютери, смартфони, планшети, смарт-годинники та сотні інших гаджетів - якраз до сезону за суперцінами!

Смартфони Oscal - крута новинка цього літа!

Смартфони Oscal - крута новинка цього літа!

В Україні почали продаватися смартфони Oscal, на які так чекали прихильники недорогих і захищених гаджетів! Низька ціна, “невбиваємість”, військові стандарти США, підводна зйомка. Які ще фішки мають нові смартфони?

Xiaomi Redmi VS Realme

Навігація


 • Місцеве самоврядування
  • Міський голова
  • Міська рада
  • Секретар Каховської міської ради
  • Виконавчий комітет
  • Виконавчі органи ради
   • Структурні підрозділи
    • Загальна інформація
    • Архівний відділ
    • Відділ бухгалтерського обліку та звітності
    • Відділ ведення державного реєстру виборців
    • Відділ державної реєстрації
    • Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики
    • Відділ з питань депутатської діяльності
    • Відділ комунального майна, землі та обліку житла
    • Відділ містобудування та архітектури
    • Відділ міського господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій
    • Відділ управління персоналом та антикорупційної політики
    • Відділ організаційної роботи, інформаційної політики та зв’язків з громадськістю
    • Відділ реєстрації місця проживання осіб
    • Відділ у справах дітей
    • Відділ у справах молоді та спорту
    • Загальний відділ
    • Управління культури і туризму
    • Управління освіти
    • Управління праці та соціального захисту населення
    • Фінансове управління
    • Центр надання адміністративних послуг
    • Юридичний відділ
   • Структура Каховської міської ради та її виконавчих органів
   • Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
  • Органи самоорганізації населення
  • Старостинські округи
  • Розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконкому
  • Паспорт Каховської територіальної громади
 • Звернення громадян
  • Нормативна база
  • Графік прийому
  • Інформація по роботі із зверненнями громадян
 • Нормативні документи
 • Доступ до публічної інформації
  • Оприлюднення проектів
  • Державні закупівлі
   • Зміни до річного плану закупівель, що здійснюються на рік фінансового управління Каховської міської ради
   • Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на рік фінансове управління Каховської міської ради
   • Зміни до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на рік фінансове управління Каховської міської ради
   • Зміни до річного плану закупівель, що здійснюються на рік управління праці та соціального захисту Каховської міської ради
   • Зміни до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на рік управління праці та соціального захисту Каховської міської ради
   • Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на рік МЦССДМ Каховської міської ради
   • Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на рік управління праці та соціального захисту Каховської міської ради
   • Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на рік фінансове управління Каховської міської ради
   • Річний план закупівель на рік управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
   • ОБҐРУНТУВАННЯ застосування переговорної процедури закупівлі
   • ІНФОРМАЦІЯ про застосування переговорної процедури закупівлі
   • Річний план закупівель на рік.
   • Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедури закупівель на рік (Відділ культури Каховської міської ради)
   • Звіт про результати закупівель без проведення процедури закупівлі за рік (Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів)
   • Зміни до річного плану закупівель, без проведення процедур закупівель _відділ освіти
   • Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедури закупівель на рік (Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів)
   • Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедури закупівель на рік.
   • Звіт про результати закупівель без проведення процедури закупівлі за 1 квартал року
   • Проекти річних планів закупівель за рік
  • Закон України Про доступ до публічної інформації
  • Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації, дій чи бездіяльності
  • Про норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в Каховській міській раді та її виконавчих органах
  • Система обліку
  • Фінансові ресурси розпорядника
  • Звіти про роботу із запитами на публічну інформацію
  • ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ
  • ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ
  • Бюджет територіальної громади (доходи)
  • Бюджет територіальної громади (видатки)
  • Інформація з обмеженим доступом
 • Регуляторна діяльність
 • Надання адміністративних послуг
  • Онлайн-запис до ЦНАП
  • Графік роботи Центру надання адміністративних послуг та часи прийому суб’єктів звернень
  • Адміністративні послуги
  • Реквізити
  • Законодавство
  • ЦНАП повідомляє
   • З року відновлено прийом заяв на видачу витягу з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки
   • Для отримання інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно необхідно звернутись до Центру надання адміністративних послуг
   • У відповідності до законодавства України, з року змінюється розмір адміністративного збору за надання відомостей з Державного земельного кадастру:
   • Зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
   • Е-підпис: як перевіряти та підписувати документи онлайн
   • В Центрі надання адміністративних послуг Каховської міської ради працює сервіс для нечуючих або слабочуючих людей
   • PIN і PUK до ID — картки: для чого вони потрібні?
   • Центр надання адміністративних послуг повідомляє:
   • PIN і PUK до ID — картки: для чого вони потрібні?
   • Е-підпис: як перевіряти та підписувати документи онлайн
   • Центр надання адміністративних послуг повідомляє:
   • До уваги керівників громадських обʼєднань!!!
   • Комплексна послуга «єМалятко»
   • ВАЖЛИВО: з 1 січня року Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінює вартість бланків біометричних документів
   • ЦНАП Каховської міської ради приєднався до реалізації експериментального проєкту ID
   • Центр надання адміністративних послуг повідомляє:
   • У ЦНАП можна отримати послуги з державної реєстрації громадських формувань та постійно діючого третейського суду
   • Центр надання адміністративних послуг повідомляє:
   • Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечного вантажу
   • Як отримати інформаційну довідку з реєстру речових прав на нерухоме майно?
   • Які потрібно надати документи на оформлення ІD-картки при досягненні річного віку, якщо у мами статус “Одинока мати”?
   • Чому потрібно звертатися у військкомат перед реєстрацією чи зняттям з реєстрації?
   • Які послуги Держгеокадастру можна замовити онлайн?
   • Електронні версії ID-картки та закордонного біометричного паспорта у мобільному застосунку Дія
   • У мене є 2 діючі закордонні паспорти, чи можу виготовити 3-тій закордонний але біометричний?
   • Отримання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
   • Центр надання адміністративних послуг повідомляє:
   • Як виписати померлу людину?
   • Адміністративна послуга «Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечного вантажу»
   • Питання до ЦНАП
   • Які потрібно надати документи на оформлення ІD-картки при досягненні річного віку, якщо у мами статус “Одинока мати”?
   • Видача експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об’єктів)
   • Закордонний паспорт: як оформити, скільки чекати та скільки це коштує
   • Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
   • Онлайн-запис в електронну чергу
   • Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України: куди необхідно звернутися та які документи мати
   • Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
   • Оформлення та видача свідоцтва про право власності на житло
   • Центр надання адміністративних послуг повідомляє щодо мобільного застосунку Дія
   • Замовлення довідки форми 13 для дитини, що не досягла річного віку
   • Державна реєстрації земельної ділянки
   • ЦНАП Каховської міської ради приєднався до реалізації експериментального проєкту ID
   • Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок
   • Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечного вантажу
   • Щодо проекту землеустрою
   • Чи можна зареєструвати місце проживання новонародженої дитини у квартирі бабусі?
   • Центр надання адміністративних послуг повідомляє: важлива Постанова
   • Як виписати померлу людину?
   • Отримання адміністративної послуги «Реєстрація місця проживання особи»
   • Вимоги до фотозображень на біометричні документи
   • З України до Республіки Білорусь по закордонному паспорту
   • Чому потрібно звертатися у військкомат перед реєстрацією чи зняттям з реєстрації?
   • Послуга 2 в 1: перше оформлення паспорта та номера платника податків
   • ЦНАП інформує щодо оформлення паспорту громадянина України у вигляді «ID-картки»
   • Інформуємо щодо змін до Правил реєстрації місця проживання:
   • Хто та за яких обставин може оформити собі паспорт у формі ID-картки?
   • Змінено Правила реєстрації місця проживання: що передбачено
   • У мене не знялися відбитки пальців, мій закордонний паспорт буде біометричним?
   • Державна реєстрація громадських формувань
   • Відтепер українці зможуть підтвердити РНОКПП за допомогою ID-картки та свідоцтва про народження
   • Центр надання адміністративних послуг інформує
   • Які потрібно надати документи на оформлення ІD-картки при досягненні річного віку, якщо у мами статус “Одинока мати”?
   • Замовлення довідки форми 13 (про місце реєстрації) для дитини, що не досягла річного віку
   • Державна реєстрації земельної ділянки
   • Реєстрація місця проживання особи: перелік необхідних документів, тонкощі процедури
   • Які документи та довідки потрібно мати для отримання свідоцтва про право власності на житло
   • Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
   • Питання до ЦНАП
   • Як отримати відомості з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку?
   • Питання до ЦНАП : у мене не знялися відбитки пальців, мій закордонний паспорт буде біометричним?
   • Чи впливає "прописка" на право власності?
   • Як отримати інформаційну довідку з реєстру речових прав на нерухоме майно?
   • Як вперше оформити ID-картку?
   • Центр надання адміністративних послуг повідомляє щодо мобільного застосунку Дія
   • В Центрі надання адміністративних послуг Каховської міської ради працює сервіс для нечуючих або слабочуючих людей
   • Чому потрібно звертатися у військкомат перед реєстрацією чи зняттям з реєстрації?
   • Електронні версії ID-картки та закордонного біометричного паспорта у мобільному застосунку Дія
   • Потрібно замовити адміністративну послугу? – користуйтеся онлайн-сервісами
   • В Центрі надання адміністративних послуг Каховської міської ради запрацював новий сервіс для нечуючих або слабочуючих людей
   • Звертаємо увагу
   • ПОТРІБНО ЗНАТИ! ЗМІНИ У ОФОРМЛЕННІ ТА ОБМІНІ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
   • Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
   • Чи впливає "прописка" на право власності?
   • Для отримання адміністративної послуги «Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечного вантажу» необхідно звернутись до Центру надання адміністративних послуг особі або її представнику та надати наступні докумен
   • Зміни у правилах реєстрації місця проживання призовників та військовозобов’язаних.
   • Для державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру необхідно звернитись до Центру надання адміністративних послуг та надати наступні документи:
   • Центр надання адміністративних послуг повідомляє:
   • Для вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні та річного віку необхідно звернутись до Центру надання адміністративних послуг.
   • Центр надання адміністративних послуг Каховської міської ради повідомляє, що на даний час можна замовити он-лайн адміністративні послуги Управління Дежгеокадастру, а саме:
 • Стратегія розвитку
 • Економіка та бізнес
  • Підприємництво
  • Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики інформує
  • Гранти, конкурси
  • Інвестиційний потенціал
  • Оренда
  • Запрошуємо до участі у семінарах, форумах та виставках
  • Сфера послуг
  • Підприємства, що надають послуги з пасажирських та грузових перевезень
  • Промислові підприємства
 • Управління праці та соціального захисту населення повідомляє
  • Соціальні послуги
  • Повідомна реєстрація колективних договорів
  • Про оновлення інформаційних карток адміністративних послуг соціального характеру та затвердження їх у новій редакції ( рік)
  • Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг соціального характеру
  • Субсидії, пільги, соціальна допомога, соціальний захист
   • До уваги отримувачів компенсаційних виплат на догляд за особою за інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла річного віку
   • Жителі тимчасово окупованих територій можуть отримати „пакунок малюка” або грошову компенсацію його вартості
   • Пільги на тверде паливо та скраплений газ у році!
   • До уваги отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг!
   • Отримання пільги на житлово-комунальні послуги готівкою!
   • Хто вважається членом сім’ї пільговика для отримання пільг на житлово-комунальні послуги?
   • До відома пільговиків щодо своєчасної сплати за житлово-комунальні послуги
   • Отримання пільг на житлово-комунальні послуги готівкою!
   • Про призначення допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років, та які потребують постійного стороннього догляду
   • До уваги отримувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг!
   • До уваги матерів, які народили дітей у році та не отримали одноразову натуральну допомогу ,,пакунок малюка”.
   • До уваги одиноких матерів
   • ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПІЛЬГ НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ
   • Про відновлення виплати допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям
   • До уваги фізичних осіб – підприємців
   • Про надання щорічної разової грошової допомоги до 5 травня!
   • До уваги отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
   • ТЕРМІНОВО! СУБСИДІЇ!
   • З травня року відбулися зміни у Програмі житлових субсидій: яким чином та у який строк переоформити субсидію?
   • “Пакунок малюка”
   • Здійснення реабілітації дітей з інвалідністю
   • До уваги отримувачів всіх видів державної допомоги
   • До відома пільговиків «учасники війни», «діти війни»
   • Про надання щорічної разової грошової допомоги до 5 травня!
   • Щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям з 01 липня року
   • До уваги мешканців міста Каховка, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги!
   • Про розміри державних допомог з липня року
   • До уваги мешканців міста Каховка, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ!
   • Щодо отримання одноразової допомоги «пакунок малюка»
   • До уваги мешканців міста Каховка, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ!
   • До уваги фізичних осіб - підприємців
   • БЕЗГОТІВКОВА МОНЕТИЗАЦІЯ ПІЛЬГ
   • Заборгованість із виплати заробітної плати
   • Про особливості надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в період карантину
   • ПРО НАСЛІДКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ЗА НЕПОВНУ ТА НЕДОСТОВІРНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРИ ОФОРМЛЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ ТА ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ
   • До уваги мешканців міста Каховка, які отримують пільги на тверде паливо та скраплений газ!
   • Пільги на тверде паливо та скраплений газ у році!
   • Про надання щорічної разової грошової допомоги до 5 травня!
   • Про розміри державних допомог у році
   • До відома пільговиків міста
   • До уваги мешканців міста Каховка, які мають пільги на житлово-комунальні послуги!
   • До уваги мешканців міста Каховка, які мають пільги на житлово-комунальні послуги!
   • До уваги споживачів, які мають пільги на житлово-комунальних послуг!!
   • УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПРОВОДИТЬ ПІДГОТОВЧУ РОБОТУ ДО ПРОЦЕСУ МОНЕТИЗАЦІЇ ПІЛЬГ
   • До уваги мешканців міста, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг!
   • Щодо зміни соціальних стандартів для надання пільг та субсидій з оплати житлово-комунальних послуг !
   • Про надання пільг з урахуванням доходів сім’ї пільговика!
   • Про надання матеріальної допомоги жителям міста
   • Щодо запровадження надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі!
   • До відома голів ОСББ та керівників підприємств – надавачів житлово – комунальних послуг щодо монетизації пільг!
   • Про соціальні допомоги
   • До уваги споживачів, які одержують житлову субсидію!
   • До відома мешканців міста
   • До уваги мешканців міста!
   • До уваги отримувачів субсидії.
   • ДОВІДНИК С У Б’є к т І В, що надають СОЦІАЛЬНІ послуги бездомним ОСОБАМ та особам, ЯКІ ВІДБУЛИ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ АБО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК (по Херсонській області) (станом на )
   • До уваги мешканців міста!
   • До уваги отримувачів субсидії
   • До уваги отримувачів державних соціальних допомог
   • До уваги отримувачів державних соціальних допомог
   • Пільги на тверде паливо та скраплений газ у році!
   • Про зміни нормуванання пільг
   • Про зміни надання пільг членам сімей ветеранів війни!
   • УВАГА! МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЇ
   • Про соціальні допомоги
   • Субсидії на опалювальний період року
   • Щодо змін у наданні пільг на житлово-комунальні послуги
   • Про соціальні допомоги
   • Про соціальні допомоги
   • СУБСИДІЇ
   • СУБСИДІЯ
   • Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї з 01 липня року
   • Витяг із Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо законодавчо визначених пільг учасникам бойових дій
  • До відома учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб
   • До відома учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих
   • До відома учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни!
   • До відома учасників АТО та членів їх сімей!
   • До відома учасників бойових дій. Щорічна допомога до 5 травня
   • Переселенці мають право на податкову знижку за оренду житла
   • До відома внутрішньо – переміщених осіб !
   • До відома внутрішньо – переміщених осіб !
   • До відома внутрішньо – переміщених осіб !
   • До відома внутрішньо – переміщених осіб !
   • Послуги з психологічної реабілітації для учасників АТО
   • Професійна перепідготовка для учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
   • Про подовження щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання під час встановлення карантину або обмежувальних заходів
   • Перелік організацій, які надають послуги із психологічної реабілітації учасникам АТО
   • До відома учасників АТО!
   • До відома учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих
   • Роль органів місцевого самоврядування у вирішенні проблем внутрішніх переселенців в умовах карантину
   • До відома внутрішньо – переміщених осіб !
   • До уваги внутрішньо переміщених осіб!
   • Контакти гарячої лінії для ВПО
   • До уваги внутрішньо переміщених осіб, які постійно проживають на території міста Каховки та не мають власного житла на підконтрольній території України
   • До уваги внутрішньо переміщених осіб! Громадянство РФ, що буде з українським?
   • Вимушене переселення – життя спочатку…
   • Про надання щорічної разової грошової допомоги до 5 травня
   • Як проголосувати на виборах Президента України внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово проживають на території міста Каховки?
   • Про надання послуги санаторно-курортного лікування учасникам антитерористичної операції
   • ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКАМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
   • Про надання послуги з психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції
   • Соціальний захист та правова допомога внутрішньо переміщеним особам
   • Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
   • Шановні жителі міста !
   • До відома учасників бойових дій АТО!
   • До відома учасників бойових дій АТО!
   • САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ У РОЦІ
   • ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ У РОЦІ
   • ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ У РОЦІ
   • До уваги осіб, звільнених з полону під час проведення антитерористичної операції
   • До уваги внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність і суверенітет України
   • Повага прав – захист людей
   • До відома учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО та цивільних осіб, постраждалих від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення АТО
   • Про надання щорічної разової грошової допомоги до 5 травня!
   • Про деякі питання призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг
   • Соціальна адаптація учасників АТО.
   • До уваги внутрішньо переміщених осіб!
   • Захист прав внутрішньо переміщених осіб в Україні – правова допомога, інформаційні кампанії та цифрові інструменти
   • Про надання одноразової грошової допомоги постаждалим особам та внутрішньо переміщеним особам
   • До відома громадян!
   • Інформація про оздоровлення та відпочинок дітей учасників АТО
   • ДОРОЖНЯ КАРТА щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції
   • ДОРОЖНЯ КАРТА щодо протезування (ортезування) учасника АТО виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні
   • Дорожня карта учасникам антитерористичної операції для вирішення деяких питань соціального захисту, зокрема забезпечення психологічною реабілітацією
   • Алгоритм спрямування учасників АТО з відомчих госпіталів на реабілітацію в госпіталі для ветеранів війни
   • До відома учасників антитерористичної операції
   • Про оздоровлення та відпочинок дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників бойових дій
   • Дорожня карта (АТО)
   • Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації учасників АТО, які постраждали внаслідок антитерористичної опереції
   • Довідник закладів і установ м. Каховки, які надають соціальні послуги учасникам антитерористичної операції
   • Інформація для громадян, переміщених з районів проведення АТО та окупованої території України, які тимчасово проживають в місті Каховці!
   • До відома членів сімей військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції
   • До уваги громадян, переміщених з тимчасово окупованої території України
  • До відома осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
   • До уваги осіб з інвалідністю!
   • Прийом лікаря-ортопеда (до відома осіб з інвалідністю)
   • Порядок виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування
   • До відома осіб з інвалідністю Другої світової війни (санаторно-курортне лікування)
   • Нагадування для осіб з інвалідністю!
   • До відома батьків та законних представників дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації!
   • До відома осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб щодо забезпечення ТЗР!
   • ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ!
   • Каховський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю відновить роботу з 01 вересня року.
   • До відома бажаючих пройти курс реабілітації на базі Центру соціальної реабілітації дітей інвалідів Каховської міської ради !
   • 21 жовтня року відбудеться прийом лікаря-ортопеда виїзної медико-технічної бригади
   • Для осіб з інвалідністю!
   • До відома осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб щодо забезпечення ТЗР!
   • До відома громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи !
   • До відома осіб з інвалідністю про ремонт ТЗР!
   • Інформація про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю
   • Про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації
   • До відома осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб щодо забезпечення ТЗР в умовах карантину!
   • До відома громадських об’єднань осіб з інвалідністю
   • Послуги ортопедів
   • Соціальний проект „Ти можеш все. Можливості безмежні!” для осіб з інвалідністю
   • До відома осіб з інвалідністю, які бажають отримати нову професію!
   • До відома осіб з інвалідністю!
   • До уваги батьків дітей з інвалідністю, що потребують проходження курсу реабілітації на базі Херсонського обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю!
   • До відома осіб з інвалідністю!
   • Cоціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
   • Інфомація Одеського ортопедичного підприємтсва
   • Пільги та компенсації постраждалим на ЧАЕС
   • Про послугу із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
   • До відома осіб з інвалідністю Другої світової війни!
   • Про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
   • До відома громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи!
   • До відома осіб з інвалідністю!
   • До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
   • До відома громадян, які постраждали від чорнобильської катастрофи!
   • Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю
  • До відома сімей з дітьми/абітурієнтів
   • Пільги на житлово-комунальні послуги багатодітним сім’ям !
   • Щодо оздоровчих таборів «Молода Гвардія» та «Артек»
   • До уваги одиноких матерів
   • Пільги на житлово-комунальні послуги багатодітним сім’ям
   • Як встановити статус багатодітної сім’ї
   • До уваги фізичних осіб-підприємців. Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України щодо соціальної підтримки сімей з дітьми.
   • Про виплату допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям
   • Про оздоровлення дітей пільгових категорій
   • До відома батьків та законних представників дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації!
   • Оздоровлення дітей goalma.orgи у році
   • Відбулося засідання координаційної ради з питань відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій
   • Про оздоровлення дітей пільгових категорій у році
   • Щасливі діти - наше майбутнє…
   • Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
   • До уваги абітурієнтів - дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, напівсиріт, випускників класів.
   • До уваги абітурієнтів - осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, напівсиріт, членів сімей постраждалих від аварії на ЧАЕС, осіб вимушено-переселених зі сходу України та учасників бойових дій (АТО).
   • РОЗМІРИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ У РОЦІ
   • Про оздоровлення дітей військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, прикордонної служби.
   • Про оздоровлення дітей пільгових категорій
  • Інформуємо!
   • Про надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї
   • До уваги отримувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
   • Як отримати «Пакунок малюка» або грошової компенсації його вартості жителям тимчасово окупованих територій
   • Про надання матеріальної допомоги на лікування.
   • Як подати заяву на забезпечення технічними засобами реабілітації через Електронний кабінет особи з інвалідністю
   • До уваги абітурієнтів - дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, напівсиріт, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, інвалідів війни, переселенців зі сходу, учасників бойових дій (АТО, ООС), випускників класів.
   • Реабілітаційні послуги для дітей з інвалідністю
   • Переселенці мають право на податкову знижку за оренду житла
   • Професійна адаптація учасників АТО
   • Суб’єкти надання послуг із психологічної реабілітації учасникам АТО в році
   • Про проведення вакцинації учасників АТО від COVID
   • Про надання щорічної разової грошової допомоги до 05 травня
   • Соціальний проєкт щодо вступу пільгових категорій до Університету
   • До уваги благодійників та волонтерів!
   • Про проведення конкурсу на кращий соціальний проект / ініціативу «Будуємо країну без бар’єрів разом»
   • Надання пільг на тверде паливо та скраплений газ
   • До уваги отримувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг!
   • Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця»
   • Послуги з санаторно-курортного лікування для учасників АТО
   • Послуги з психологічної реабілітації для учасників АТО
   • Заборгованість із виплати заробітної плати
   • Засідання міської комісії з питань соціального захисту населення ()
   • Засідання міської комісії з питань соціального захисту населення ()
   • Заборгованість із виплати заробітної плати
   • Засідання оперативного штабу для вжиття термінових заходів щодо розв’язання проблем бездомних осіб під час надзвичайних ситуацій в осінньо-зимові періоди
   • Засідання міської комісії по соціальному захисту населення
   • Про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
   • Кожен Голос Важливий! Про відновлення права голосу внутрішньо переміщених осіб на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.
   • Про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
   • Незадекларована праця в Україні − погано для всіх
   • Задекларована праця - трудові і соціальні права
   • До уваги закладів роздрібної торгівлі, які хочуть долучитися до договору про реалізацію проекту з монетизації одноразову натуральну допомогу ,,пакунок малюка”
   • Житло дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа.
   • Програми молодіжного пільгового кредитування – крок до власного житла
   • Про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
   • Легалізація заробітної плати (червень )
   • Спостережна комісія
   • Здійснення опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена
   • Заборгованість із виплати заробітної плати
   • “НІ” торгівлі людьми
   • Програми молодіжного пільгового кредитування – крок до власного життя
   • Управління праці та соціального захисту населення вітає з Міжнародним днем сім’ї!
   • Тимчасові умови прийому УПСЗН
   • Засідання міської комісії по соціальному захисту населення
   • Про конкурс студентських робіт «Інклюзивний дизайн»
   • Зростання безробіття чи сезонні коливання: ситуацію коментує служба зайнятості України
   • Борги з виплати заробітної плати
   • ПОРЯДОК ВЛАШТУВАННЯ ДО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ
   • Охорона праці при дії високих температур у літній період
   • Увага! Новий Порядок оформлення акту про виробничу травму
   • Про альтернативну (невійськову) службу
   • Контроль та відповідальність за використання нелегальної зайнятості посилюється
   • Шановні жителі міста!
   • Борги з виплати заробітної плати
   • Контроль та відповідальність за використання нелегальної зайнятості посилюється
   • Випуск Університету третього віку
   • До відома військових пенсіонерів
   • Звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення у році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні
   • До уваги членів сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності
   • Оголошення про набір координаторів
   • До відома осіб з інвалідністю Другої світової війни!
   • Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
   • Інформаційна довідка щодо основних положень Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”
   • Борги з виплати заробітної плати
   • До уваги керівників підприємств, організацій, установ та закладів міста, громадських організацій, благодійних фондів, фізичних осіб та жителів Каховщини, небайдужих до проблем громадян України, вимушено переселених з територій проведення антитерористично
   • Борги з виплати заробітної плати
   • ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні
   • До відома керівників підприємств міста щодо легальної зайнятості та мінімальних гарантій!
   • Шановні жителі міста!
   • Легалізація заробітної плати
   • Шановні жителі міста!
   • Щодо протидії дискримінації за ознакою статті
   • До відома керівників міста
   • Інформаційна карта щодо процедури взяття на квартирний (кооперативний) облік
   • Погашення заборгованості із заробітної плати по підприємствам міста Каховки у році
   • Деякі питання пенсійного забезпечення військовослужбовців, залучених на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією
   • До відома жителів міста Каховка!
   • Про порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
   • До відома громадян, які надають соціальні послуги фізичним особам
   • Про влаштування до будинків-інтернатів
   • Про визначення структурного підрозділу та відповідальної особи за проведення процедури встановлення статусу особи, депортованої за національною ознакою
 • Соціальна сфера
 • Житлово - комунальне господарство
 • Містобудування та архітектура

nest...

казино с бесплатным фрибетом Игровой автомат Won Won Rich играть бесплатно ᐈ Игровой Автомат Big Panda Играть Онлайн Бесплатно Amatic™ играть онлайн бесплатно 3 лет Игровой автомат Yamato играть бесплатно рекламе казино vulkan игровые автоматы бесплатно игры онлайн казино на деньги Treasure Island игровой автомат Quickspin казино калигула гта са фото вабанк казино отзывы казино фрэнк синатра slottica казино бездепозитный бонус отзывы мопс казино большое казино монтекарло вкладка с реклама казино вулкан в хроме биткоин казино 999 вулкан россия казино гаминатор игровые автоматы бесплатно лицензионное казино как проверить подлинность CandyLicious игровой автомат Gameplay Interactive Безкоштовний ігровий автомат Just Jewels Deluxe как использовать на 888 poker ставку на казино почему закрывают онлайн казино Игровой автомат Prohibition играть бесплатно